‘Grote schade’ door lekkend grondwater bij nieuwe A4

De A4 Midden-Delfland, het meest besproken stukje snelweg van Nederland, gaat mogelijk eind dit jaar open zonder alle vereiste vergunningen. Oorzaak is lekkend grondwater.

Tijdens de bouw van de zeven kilometer lange weg tussen Delft en Schiedam blijkt meer grondwater in de kuip van de verdiept aangelegde autoweg te stromen dan was berekend. Oorzaken zijn een niet waterdichte diepe kleilaag en waterdoorlatende wanden. Dagelijks moeten de bouwers zo’n één miljoen liter grondwater wegpompen. Rijkswaterstaat heeft vergunning voor slechts 400.000 liter. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft „meer tijd nodig” om de gevolgen in kaart te brengen. Het neemt vermoedelijk pas begin november een besluit. Het hoogheemraadschap gedoogt de situatie waardoor de bouw kan doorgaan. De gemeente Midden-Delfland is „boos” op Rijkswaterstaat over het wegpompen van zo veel water en wil dat minister Schultz (Infrastructuur, VVD) ingrijpt. De gemeente vreest „onherstelbare schade” aan de slappe veenbodem, die door het onttrekken van grondwater kan verdrogen en dalen.

    • Arjen Schreuder