Er is eindelijk even rust bij de UvA

Maanden bemiddelen, tussen tien partijen. De onderzoekers van de UvA-financiën hebben weer een voorzitter.

Wat Femke Halsema niet wilde, moet Hendrik van Moorsel nu gaan doen. Hij werd gisteren benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke commissie voor onderzoek in de financiën van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De commissie is een direct gevolg van de bezetting van het Maagdenhuis, begin dit jaar.

Van Moorsel, aanvankelijk vicevoorzitter naast Halsema, is een veteraan in accountancy en specialist in vastgoed voor het onderwijs. Hij onderzoekt ook de financiële perikelen van het Regionaal Opleidingscentrum in Leiden. Eerder rapporteerde hij in commissieverband over het faillissement van scholenketen Amarantis.

De benoeming viel nog niet mee met alle inspraak bij de UvA. „Er waren formeel zeven partijen, maar daarnaast ook nog drie subpartijen die een stem hebben”, zegt Amade M’charek, de hoogleraar antropologie die bemiddelde. Naast de door staf en studenten gekozen centrale ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad moesten onder andere drie actiegroepen en studentenbonden worden geraadpleegd. Alle tumult, actie, bemoeienis en aangereikte ideeën brachten Halsema er eind juni toe haar opdracht terug te geven.

Nu zijn de afspraken wel op orde, vindt Van Moorsel. „We werken zonder last of ruggespraak en leggen achteraf verantwoording af. We gaan over onze eigen aanpak en benoemen onze eigen deskundigen.”

De miljoenen die de universiteit tekortkomt, keren niet terug door het onderzoeksrapport dat volgend jaar uitkomt. Wel is de hoop dat er duidelijkheid komt over het half miljard aan investeringen in nieuwbouw en de bankschulden die de UvA nu in de boeken heeft staan. En dan moet de universiteit nog beslissen over een nieuwe bibliotheek voor geesteswetenschappen (ruim 50 miljoen euro) en nieuwbouw voor de faculteit.

Over de beoogde commissie democratisering en decentralisering van de universiteit wordt nog steeds onderhandeld. Kandidaten blijven in de coulissen omdat het afbreukrisico groot is. Het is de bedoeling dat er ook een subcommissie diversiteit komt.

Radboud Winkels, tot vorige week voorzitter van de centrale ondernemingsraad, zegt dat er beter naar de medezeggenschap wordt geluisterd sinds de bezetting. Het college van bestuur wil zich toegankelijker opstellen is bereid daartoe uit het Maagdenhuis te verhuizen.

Als eerste, ferme stap heeft de medezeggenschap de financiële ‘kaderbrief’ voor 2016 van het bestuur verworpen. Yvo Greijdanus, lid van de Centrale Studentenraad, hoopt met de gewonnen inspraak het geld de komende jaren anders te kunnen verdelen. Daar gaat de discussie op de universiteit nu over. De meest opstandige geluiden komen uit de alfafaculteit, die voor 8,1 miljoen euro aan bezuinigingen staat. Ook sociale wetenschappen roert zich. De meeste studenten en stafleden bij economie, de bètawetenschappen en de medische faculteit houden zich daarentegen rustig. Die hebben meer te verliezen bij een andere geldverdeling.

Han van der Maas, hoogleraar psychologie, begrijpt dat er minder geld gaat naar de geesteswetenschappen. „Die zijn in crisis”, zegt hij. Wel hoopt hij dat de UvA gaat decentraliseren, zodat de universiteit minder bureaucratisch en beter bestuurbaar wordt.

    • Maarten Huygen