Brieven

Delta roept op tot opstand

Het beeld dat bestuursvoorzitter Kamerbeek van Delta in zijn interview met deze krant (Splitsing Delta kost te veel banen en duurzaamheid, 19/9) schetst over de Nederlandse energiesector en RWE in het bijzonder, behoeft nuancering en correcties.

Laat ik beginnen met dat ik het vreemd vind dat Delta niet wenst te voldoen aan de wet en bovendien andere energiebedrijven oproept dat ook niet te doen. De aanleiding voor de splitsingswet waren de meerdere black-outs die in 2001 in California plaatsvonden. Deze hadden enorme economische en maatschappelijke impact. De toenmalige Nederlandse regering wilde het risico op een dergelijke energiecrisis in Nederland voorkomen door het netwerk in overheidshanden te houden en te splitsen van het commerciële leveringsbedrijf.

Laten we kijken naar de feiten. Zoals Minister Kamp ook heeft aangegeven, heeft het parlement de splitsingswet in 2006 zelf aangenomen en daarna bekrachtigd. Kamerbeek zegt in debat te willen met RWE. Mij is het niet duidelijk wat Delta daarmee wil bereiken. Als wij het in Nederland niet eens zijn met wetten die het parlement heeft gemaakt, kunnen we naar de rechter. Dat is al gedaan, de hoogste rechter in Nederland heeft op 26 juni 2015 geoordeeld dat de splitsingswet rechtmatig is. De vraag wel of niet te splitsen is daarmee een gepasseerd station. Het is daarom belangrijk dat Delta en Eneco zich aan de wet houden en hun netwerk afsplitsen om daarmee een gelijk speelveld te bewerkstelligen op de Nederlandse markt.

Ten tweede zijn energieleverancier Essent en netbeheerder Enexis al in 2009 conform de wet gesplitst en opereren beide organisaties sindsdien volledig gescheiden en onafhankelijk van elkaar. De opmerking van de heer Kamerbeek dat Essent haar netwerk wel juridisch, maar niet feitelijk zou hebben afgesplitst is onjuist.

Ten derde vergelijkt Kamerbeek appels met peren in zijn vergelijking met de regelgeving in Duitsland. De markt voor de levering van elektriciteit en gas is compleet anders in Nederland en Duitsland, met andere toezichthouders.

Ook de stelling dat gesplitste bedrijven niet investeren in duurzame energie gaat mank. RWE draagt in belangrijke mate bij aan een duurzame energieopwekking in Nederland. Wij zijn gecommitteerd aan het Energieakkoord en we blijven werken aan een transitie naar een duurzame wereld met een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Hierbij neem ik het spookbeeld weg dat gesplitste bedrijven niet bij dragen aan een duurzame energievoorziening. RWE investeert tussen 2015 en 2017 één miljard euro in windenergie, waaronder ook in Nederland. Dit is vele malen meer dan Delta en Eneco samen.

Country Chair RWE Nederland

Correcties en aanvullingen

De Late Rembrandt

In 160 miljoen euro, voor onbetaalbare kwaliteit (22/9, p. 10) zegt Renée Steenbergen: „Voor de tentoonstelling De Late Rembrandt diende zich geen hoofdsponsor aan.” Het Rijksmuseum laat weten dat het vier vaste hoofdsponsors heeft (Philips, KPN, ING en de BankGiro Loterij), die daarnaast ook de tentoonstelling sponsorden.

    • Roger Miesen