Asscher haalt uit naar VVD in Willem Drees-lezing

PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft vanavond tijdens de WIllem Drees-lezing hard uitgehaald naar coalitiepartner VVD over het tornen aan de verplichte cao-afspraken Foto ANP/ Martijn Beekman

PvdA-minister Lodewijk Asscher heeft vanavond uitgehaald naar coalitiepartner VVD omdat zij tornen aan het algemeen verbindend verklaren van de cao’s. Volgens de minister van Sociale Zaken is dit een aanval op de middenklasse, zo zei hij vanavond in de Willem Drees-lezing.

Wanneer werknemersverzekeringen of cao’s niet meer algemeen bindend worden verklaard dan leidt dat tot een situatie waarin werknemers elkaars concurrenten worden in de ‘rat race’ van zo laag mogelijke lonen met steeds beperktere bescherming, zo tekent ANP op.

“Het is een aanval op de middenklasse, een aanval in de rug bovendien”.

Cao-partijen die een bedrijfstakcao hebben afgesloten kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek indienen om de cao algemeen verbindend te verklaren. Deze bepalingen gelden dan voor alle werkgevers en werknemers, die onder de werkingssfeer van deze cao vallen.

‘Geen nieuwe cao? Goed voor de economie!’

VVD-Kamerlid Anne Mulder schreef in februari een opinieartikel in dagblad Trouw waarin hij betoogde dat cao’s niet het algemeen belang dienen. Volgens Mulder maken vakbonden, die ook nog eens zeer vergrijsd zijn, misbruik van de cao’s om de ontwikkeling van flexibele arbeid te stoppen.

“In een kwart van de cao’s staan afspraken om de inhuur van zzp’ers en uitzendkrachten in te dammen. Neem de cao van bakkerijen, waarin staat dat slechts een kwart van het aantal uren gewerkt mag worden door uitzendkrachten. Het moet afgelopen zijn met dit soort afspraken, waarin hele groepen worden uitgesloten. De VVD komt met een initiatiefwetsvoorstel om dit soort cao-afspraken te verbieden.”

CNV-voorzitter Maurice Linnen reageerde in een interview in NRC dat regeringspartij VVD de gedachte van het polderoverleg overboord gooit en werknemers de loopgraven injaagt.

Asscher bezorgd over midddenklasse

In zijn speech was Asscher vooral bezorgd over het splijten van de middenklasse door ontwikkelingen in de vrije markt. Volgens de PvdA-minister van Sociale Zaken moet de sociaaldemocratie een oude belofte waarmaken en zorgen dat er voor iedereen een plaats is aan de tafel van de middenklasse. De economische crisis van de afgelopen jaren heeft vooral de middenklasse hard geraakt, aldus Asscher.

“Omdat er nu meer mensen zijn die vanuit de middenklasse afzakken dan mensen die vanuit de lage inkomens doorgroeien naar de middenklasse. En dat bedreigt uiteindelijk de hele samenleving.”

Het onderwerp van deze Willem Drees-lezing was de ‘toekomst van de middenklasse’. Deze lezing wordt elkaar jaar gehouden en gaat over de Nederlandse verzorgingsstaat, voormalig premier Willem Drees geldt als een van de grondleggers van de verzorgingstaat. Eerdere sprekers waren premier Rutte en zijn voorgangers Kok en Lubbers.

    • Huib de Zeeuw