Premier Tsipras behoudt zijn oude ministersploeg

Een belangrijke taak is bezuinigingen doorvoeren.

In het nieuwe Griekse kabinet dat vandaag aantreedt blijven de meeste hoofdrolspelers uit de onderhandelingen met de Europese Unie op hun plek. Premier Alexis Tsipras wil dat het team dat in augustus de afspraken maakte, die ook uitvoert en verder onderhandelt over schuldenverlaging.

Euclides Tsakalotos wordt opnieuw minister van Financiën. Hij volgde in juli Yanis Varoufakis op nadat besprekingen met de EU en het IMF waren vastgelopen. De wisseling droeg ertoe bij dat de verhoudingen met de andere EU-ministers van Financiën verbeterden en in augustus een akkoord werd gesloten voor een nieuwe lening van 86 miljard euro. De uitkering daarvan is afhankelijk van doorgevoerde bezuinigingen en hervormingen. Half oktober komen controleurs van de EU kijken hoe het daarmee staat.

Voorafgaand aan deze inspectie moet Tsakalotos nu binnen twee weken een begroting opstellen waarin de nieuwe bezuinigingen en belastingverhogingen zijn opgenomen. Ook moet snel worden berekend hoe de Griekse banken ervoor staan en hoeveel geld precies nodig is om ze weer te laten functioneren.

Er zijn nu nog vergaande beperkingen op het kapitaalverkeer. Ondernemers mogen alleen onder voorwaarden overboekingen naar het buitenland doen. Burgers kunnen maximaal 420 euro per week opnemen om te voorkomen dat ze hun rekeningen leeghalen en de banken omvallen.

Een van de belangrijkste taken van het kabinet de komende tijd is het doorvoeren van de al in het parlement goedgekeurde bezuinigingen en belastinghervormingen. Dat geldt onder meer voor verdere bezuinigingen op het pensioenstelsel en het afslanken van de overheid.

Arbeidsmarkthervormingen beloven nog een moeilijk hoofdstuk voor het kabinet te worden. Daarover hebben Griekenland en de Europese Unie alleen heel globale afspraken gemaakt. De geldschieters eisen verdere liberalisering.

De Syriza-regering is zich daar tegen blijven verzetten. Zij wil juist herstel van de mogelijkheid om collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Die mogelijkheid is onder druk van de trojka onder vorige regeringen afgeschaft.

Onder Euclides Tsakalotos zijn twee nieuwe onderministers met een goede reputatie benoemd. Tryphon Alexiades moet ervoor gaan zorgen dat belastinginkomsten omhoog gaan. Giorgos Houliarakis moet de uitgaven bewaken. Giorgos Stathakis is herbenoemd als minister van Economie.

Een belangrijke nieuwkomer in het kabinet is de minister van Migratie, Ioannis Mouzalas. Hij is gynaecoloog en oprichter van een internationale hulporganisatie en was de afgelopen weken al interim-minister. Via Griekenland komen veel immigranten illegaal de EU binnen. De EU wil dat in Griekenland een eerste selectie gemaakt wordt tussen migranten die kans op asiel maken en mensen die gelijk teruggestuurd zouden moeten worden.