Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Privacy

Gemeenten mailen onveilig over kinderen

ANP / Lex van Lieshout
ANP / Lex van Lieshout

Tientallen gemeenten vragen jeugdpsychologen en psychotherapeuten vertrouwelijke informatie over patiënten te versturen via gewone, dus onbeveiligde, e-mail. Dat blijkt uit een steekproef van deze krant onder 21 jeugd-ggz-psychologen die contracten hebben met een veelvoud aan gemeenten. Het gaat om informatie als naam en adres van het kind, duur van de behandeling en, in sommige gemeenten, om medische informatie zoals het behandelplan of de verwijsbrief van de huisarts.

Gemeenten, sinds dit jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zijn volgens artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht de uitwisseling van dit soort gegevens beveiligd te laten plaatsvinden. “Versleuteling van data, zeker dit soort gevoelige gegevens, is altijd noodzakelijk”, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) desgevraagd. Bij gewone e-mailverbindingen is van versleuteling echter geen sprake.

Beveiligd systeem functioneert nog niet overal

Er is een beveiligd communicatiesysteem voor berichtenverkeer met zorgverleners beschikbaar, het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, maar dat functioneert nog lang niet in alle gemeenten. Zo schrijft de regio IJmond – Beverwijk, Heemskerk, Velsen – aan jeugdpsychologen dat het “uiteindelijk” de bedoeling is om de verstrekking van gegevens van nieuwe patiënten via het knooppunt te laten verlopen. Maar tot die tijd vraagt IJmond aan de jeugdpsychologen om de patiëntgegevens in te tikken in een formulier in Word, dat zij naar de gemeente moeten versturen via e-mail of de reguliere post. IJmond vraagt op het formulier naar het burgerservicenummer van het kind, en ook naar het soort zorg waar de patiënt voor in aanmerking komt:

“Basis-GGZ, gespecialiseerde GGZ, of dyslexiezorg?”

Onduidelijk wat met patiëntinformatie gebeurt

Uit de rondvraag blijkt ook dat jeugdpsychologen zelden weten wat er op het raadhuis precies met de gevraagde patiëntinformatie gebeurt, en wie die inzien. “Op mijn uitdrukkelijke vragen hierover zegt de beleidsmedewerker sussend dat ze daar heel zorgvuldig mee zouden omgaan. Maar van een privacyprotocol hadden ze niet gehoord”, zegt een jeugdpsycholoog die zaken doet met een aantal Gelderse gemeenten. Een Zeeuwse behandelaar:

“Als ik gemeenten hierover bevraag, krijg ik onder meer als antwoord dat ouders die dat willen weten, het maar zelf moeten vragen.”

Ook dat druist in tegen de Wet bescherming persoonsgegevens, blijkt uit richtlijnen van het CBP: de verwerking van gegevens is pas behoorlijk als de gemeente aan behandelaars en ouders laat weten wat er met die informatie gebeurt. “De gemeente moet betrokkenen informeren”, zegt een woordvoerder van het CBP.

Psychologen bezorgd

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten schrijft vandaag over haar privacyzorgen naar kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de omgang met patiëntgegevens. De VNG zegt desgevraagd dat het verzenden van gegevens “altijd goed beveiligd” moet verlopen.