Jongeren willen plekje in ondernemingsraad

Jongerenorganisaties willen af van de huidige medezeggenschapsregels in het bedrijfsleven. Volgens onder meer CNV Jongeren en FNV Jong kunnen veel jongeren nu niet meepraten in de ondernemingsraad van bedrijven. Jonge werknemers worden door de Wet op de ondernemingsraden vaak uitgesloten om zichzelf verkiesbaar te stellen en ze mogen in het eerste half jaar überhaupt niet stemmen.