DSW zet toon: beperkte stijging van zorgpremie

Verzekeraar doet wat politiek wil en teert in op buffers...

Het tarief blijft net onder de 100 euro per maand en gaat met 4 procent omhoog. Dit is de maandpremie die zorgverzekeraar DSW volgend jaar voor de basispolis in rekening gaat brengen.

De grootste verrassing: de verhoging is minder groot dan minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) had verwacht. De bescheiden verhoging is mogelijk doordat DSW haar buffers meer aanspreekt. Daarmee doet de verzekeraar uit Schiedam precies wat de politiek graag wil.

Grote vraag is of anderen zullen volgen. DSW is traditioneel de eerste zorgverzekeraar die bekendmaakt hoeveel de verplicht af te sluiten ziektekostenverzekering gaat kosten. Daarmee heeft de relatief kleine verzekeraar zich tot richtsnoer voor de hele markt ontwikkeld.

Zorgverzekeraars hebben tot 19 november de tijd om hun premies bekend te maken. Die worden voor een groot deel bepaald door beslissingen in Den Haag. Wat wordt aan het basispakket toegevoegd, wat gaat eruit?

Op Prinsjesdag gaf de minister van Volksgezondheid, zoals ieder jaar, een eerste prognose van de zorgpremies op basis van de uitgaven in 2016. De taxatie van Schippers: 7 euro per maand erbij. Dat baseert zij onder meer op de groei van de uitgaven met 1,1 miljard euro. En politiek misschien nog het allerbelangrijkste: zij rekent erop dat de zorgverzekeraars interen op hun vermogen. Volgens haar inschattingen zijn die 3 miljard te hoog. DSW spreekt zijn buffers meer aan dan Schippers had verwacht.

De rijkdom van zorgverzekeraars is een heikel punt. Alle Nederlandse zorgverzekeraars hebben reserves opgebouwd van gemeenschapsgeld. En omdat die buffers hoger zijn dan wat De Nederlandsche Bank voorschrijft, eisen politici dat verzekeraars minder op „hun” geld zitten en meer ten gunste laten komen van de samenleving via lagere maandpremies (zie inzet). Verzekeraars zeggen op hun beurt dat ze een veiligheidsmarge willen. Je wil tenslotte niet na één tegenvallertje onder curatele van DNB komen.

Hoe rijker de zorgverzekeraar, hoe meer die de komende maanden met de premies kan stunten. Maar dat gold ook al voorgaande jaren. Waarom deden ze het toen niet? Zeker is dat nieuwe regels voor de financiële gezondheid van verzekeraars een belangrijke rol spelen. Nieuwe Europese kapitaalnormen zijn onderweg. Die zijn strenger.

Omdat in het nieuwe toezichtregime veel normen gebaseerd worden op aannames van de verzekeraar zelf, kan de buitenwacht moeilijk die cijfers controleren. Dat is een nadeel: de vraag of verzekeraars in het nieuwe regime te rijk zijn is niet te beantwoorden.