Amsterdam compenseert gezinnen voor nieuwe bijstandsregels

De gemeente Amsterdam gaat bewust de bijstandswet ontwijken door 41 gezinnen te compenseren voor verlies aan inkomsten door invoering van de Kostendelersnorm. Het gaat om gezinnen waarvan een van de partners geen geldige verblijfsstatus heeft en daardoor geen zelfstandig inkomen kan verwerven.

De Amsterdamse wethouder Sociale Zaken Arjan Vliegenthart gaat 41 gezinnen compenseren die door nieuwe bijstandswetgeving een lagere uitkering ontvangen
De Amsterdamse wethouder Sociale Zaken Arjan Vliegenthart gaat 41 gezinnen compenseren die door nieuwe bijstandswetgeving een lagere uitkering ontvangen foto ANP/ Piroschka van de Wouw

De gemeente Amsterdam gaat 41 bijstandsgerechtigde gezinnen compenseren die door invoering van de Kostendelersnorm een lagere uitkering ontvangen. Het gaat om gezinnen waarvan een van de partners geen geldige verblijfsstatus heeft. Daarmee ontduikt Amsterdam bewust de bijstandswet.

De Kostendelersnorm is vanaf 1 juli in werking en stelt dat mensen die bij elkaar in één huis wonen een lagere uitkering krijgen omdat zij hun kosten kunnen delen. Dit leidt tot onbedoelde gevolgen voor gezinnen waarvan één van de partners geen geldige verblijfsstatus heeft, stelt SP-wethouder Sociale Zaken Arjan Vliegenthart in een persbericht. Personen zonder vaste verblijfsstatus kunnen momenteel geen inkomen verwerven, maar tellen nu wel mee als kostendeler en worden gekort op hun uitkering.

“Gezinnen die toch al samen met één bijstandsuitkering moeten doen komen door de Kostendelersnorm onder de armoedegrens terecht. Vooral als er kinderen in het geding zijn vind ik dat heel pijnlijk. Waar nodig zullen we als gemeente
maatwerk leveren.”

Ook compensatie Koppelingswet

De gemeente Amsterdam trekt hiervoor 190.300 euro uit. Daarmee wil ze tevens 19 gezinnen compenseren die nu onder de Koppelingswet (die stelt dat vreemdelingen zonder verblijfs- of werkvergunning geen recht hebben op collectieve voorzieningen) geen kindgebonden budget ontvangen. Ook hier gaat het om huishoudens waarbij één van de partners geen geldige verblijfsstatus heeft.

Vliegenthart hoopt dat de compensatie slechts eenmalige hoeft te zijn en staatssecretaris Jetta Klijnsma (PVDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in actie komt.

“Ik roep de staatssecretaris op om gemeentes daar niet alleen de ruimte maar vooral ook de middelen voor te bieden. We voeren nu voor een jaar deze noodmaatregel in. Ik verwacht dat de staatssecretaris nu aan het werk gaat om ervoor te zorgen dat dit volgend jaar niet nodig is.”

De federatie Opvang, landelijk platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz), Mezzo en de Landelijke Cliëntenraad riepen de Tweede Kamer afgelopen maandag op om de wetgeving in zijn geheel af te schaffen vanwege de nadelige gevolgen die deze zou hebben.