Over de haag

Politieke splijtzwam

In de verhouding tussen coalitiepartijen PvdA en VVD woekert een politiek splijtzwammetje, gevolg van de rechterlijke uitspraak dat het kabinet het klimaatbeleid moet intensiveren om in 2020 een broeikasgasreductie van minstens 25 procent te bereiken. PvdA en VVD zijn het erover eens dat het kabinet hoger beroep moet aantekenen tegen dat vonnis. Maar over de consequenties van dat vonnis verschillen ze van mening. Bij de Algemene Beschouwingen, vorige week, steunde de PvdA een aangenomen motie van GroenLinks waarin het kabinet wordt opgeroepen al volgend jaar extra milieumaatregelen te nemen, bovenop die uit het energieakkoord. Premier Rutte ontraadde die motie. Want het kabinet wil tot 2016 de tijd nemen voor evaluaties en onderzoeken en heeft ook geen extra budget om er een milieuschepje bovenop te doen. Donderdag behandelt de Tweede Kamer plenair de consequenties van dat milieuvonnis.

130 kilometer per uur

Tijdens een hoorzitting, voorafgaand aan dat debat, waarschuwden deskundigen dat het kabinet die CO2-reductie in 2020 alleen redt als er direct aanvullende maatregelen worden genomen. En als het extra geld er niet is, zijn er ook goedkope oplossingen. Dan zou de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur – een stokpaardje van de VVD – verlaagd moeten worden naar 100. Volgens het Energieonderzoek Centrum Nederland is minder vlees eten ook goed om die uitstoot te verminderen. Maar dat kan het kabinet niet per decreet opleggen.

Opportunisme

Eigenlijk zijn PvdA en VVD het alleen met elkaar eens dat de staat het milieuvonnis in hoger beroep moet aanvechten. Omdat ook de PvdA-fractie ervan overtuigd is dat de rechter wel heel fors getornd heeft aan de beleidsvrijheid van kabinet en Tweede Kamer. GroenLinks en D66 denken daar anders over. Die willen dat het kabinet een appèlprocedure bij de Hoge Raad entameert. De PvdA zal in het debat haar poot stijf houden: „Het principe van de scheiding der machten leent zich niet voor politiek opportunisme.”