VEB stelt bestuurders Imtech aansprakelijk

Beleggersvereniging VEB heeft vijftien voormalige bestuurders en commissarissen van het failliete Imtech persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade die aandeelhouders van het bedrijf hebben geleden.

In 2013 en 2014 heeft het installatiebedrijf uit Gouda in twee rondes 800 miljoen euro bij de aandeelhouders opgehaald. Op 13 augustus dit jaar vroeg Imtech faillissement aan. Al dat geld is dus verdwenen. De VEB wil daar een deel van terug voor de aandeelhouders.

De VEB zal daarom bij de Ondernemingskamer aandringen op een breed onderzoek naar het toezicht op het bedrijf, zegt VEB-directeur Paul Koster. Toezicht door het bestuur, door de commissarissen en door de externe accountant van KPMG. Die plaatste in maart nog de goedkeurende verklaring onder de jaarrekening over 2014. Als accountants dat doen, verklaren ze geen grote gevaren voor het voortbestaan van het bedrijf in het komende jaar te zien.

Daarnaast stelt de VEB vragen bij de informatievoorziening in de prospectussen en de jaarverslagen. Koster: „Er is telkens gezegd dat de vooruitzichten goed zijn. Maar er blijkt twee keer te weinig geld te zijn opgehaald. Wat was nou het beleid?”

Bij Imtech zelf valt geen geld meer te halen. Dat moet komen van de bestuurders en commissarissen, in het geval zij aansprakelijk zijn. Die verzekeren zich daar tegen, zegt Koster.

Het onderzoek moet duidelijk maken wat zich bij Imtech heeft afgespeeld nadat de fraude in Polen en Duitsland aan het licht kwam. Vorig jaar troffen Imtech en KPMG al een schikking met de VEB over de gebeurtenissen vóór 2013.