Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Religie

Offer geen dieren voor moslimfeest – geef liever geld

Een feest vieren ten koste van een dierenleven hoort niet bij een godsdienst, menen Sandra van de Werd en Hans Bouma.

Foto Nir Elias / Reuters

Morgen begint ter ere van Allah een drie dagen durend feest waarbij wereldwijd miljoenen dieren de dood zullen vinden, het zogeheten Offerfeest. Lichtend voorbeeld bij dit feest is Ibrahim, die bereid was in opdracht van Allah zijn zoon te offeren. Elke moslim die zich dat kan veroorloven, offert op de eerste dag een schaap, een geit of een ander dier. Het Offerfeest heeft ook een diaconaal aspect. Voor een deel is het vlees van het geslachte dier bestemd voor de armen.

Ibrahim werd door Allah op de proef gesteld. Was zijn overgave aan Allah zó compleet dat hij zelfs zijn zoon aan hem zou offeren? Je kunt je afvragen wat er gebeurd zou zijn wanneer het offeren van zijn zoon door Ibrahim inderdaad was doorgegaan. Zou het dan nu gangbaar zijn om kinderen te offeren? We raken hier de kern van het Offerfeest: de trouw, de onvoorwaardelijke toewijding van Ibrahim aan Allah is voor jou als moslim normatief. Met hem als voorbeeld betuig je op jouw beurt je trouw en toewijding aan Allah.

Bij een offer doe je, om daarmee Allah of welke God dan ook te behagen, afstand van iets dat je zeer lief is. Offeren doet pijn. Het doden van een jou onbekend dier, een dier waar je geen enkele band mee hebt, kun je daarom ook niet als een echt offer beschouwen. Is het niet vreemd een levend wezen te offeren, een levend wezen dat geen keuze heeft en veel pijn moet lijden, terwijl het voor jezelf een volstrekt pijnloos ritueel is? Of je moest enige pijn voelen in je portemonnee.

Allah is de Barmhartige, maar het dier dat wordt geofferd merkt hier niets van, integendeel. Zonder vorm van proces wordt het vermoord.

Gelukkig kan het ook anders. Volgens de Koran kan het Offerfeest ook zonder het doden van een dier gevierd worden. Van het Contactorgaan Moslims en Overheid begrepen wij dat moslims ervoor kunnen kiezen in de vorm van geld een zeer reëel offer te brengen, geld dat wordt gebruikt om hulp te bieden aan mensen in nood. Zo’n offer spreekt tot de verbeelding. Er vloeit geen bloed bij, onschuldige dieren blijven gespaard en behoeftige medemensen zijn er rechtstreeks mee gediend. Van zo’n offer wordt de wereld weer een stukje beter.

Het geeft te denken dat er moslimkinderen zijn die spontaan vegetariër worden wanneer zij zien hoe een schaap of geit voor het Offerfeest om het leven werd gebracht.

Het is eigen aan religies dat zij zich in de loop van de tijd ontwikkelen naar een hoger niveau en we zien dat tradities en rituelen zich hierbij aanpassen. Een verheugend verschijnsel. Anders bestond de brandstapel nog, hadden vrouwen geen rechten en werden donker gekleurde mensen tot slaven gedegradeerd.

Religie betekent bevrijding, exodus, emancipatie en na allerlei intermenselijke bevrijdingsbewegingen is nu wel het dier aan de beurt. Nu is het moment aangebroken dat gelovigen inzien dat het doden van dieren strijdig is met hun feesten. Dieren zijn immers schepselen van God, van Allah. Creaties die net als wij een eigen waarde, een eigen identiteit hebben. Dieren kunnen voelen en dus ook lijden en daarom hebben ze, als onze medeschepselen, recht op een respectvolle bejegening, een dierwaardig bestaan.

Plantaardig voedsel

Wij hebben niets tegen moslims, tegen religies in het algemeen, maar wel tegen het doden van dieren om Allah of welke God dan ook te eren. Een feest vieren ten koste van ander leven, kostbaar leven – het hoort niet bij een godsdienst, niet bij de islam, bij geen enkele godsdienst. Zoals wij christenen oproepen met Kerstmis, het feest van de vrede, geen vlees te eten, zo roepen wij moslims wereldwijd, door middel van een videoboodschap, op voortaan in plaats van een dier geld te offeren. Geld waarmee mensen en ook dieren in nood voorzien kunnen worden van plantaardig voedsel en hulpgoederen.

Is er al een schaap of geit besteld, laat dit dier dan zijn leven behouden en neem contact met ons op. Wij bieden aan dit dier op onze kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan worden en een goed leven krijgt. Wat zou het een mooi feest zijn als moslims, christenen en anderszins gelovigen, samen met niet-gelovigen, elkaar zouden vinden in het afwijzen van iedere vorm van geweld, in respect voor al wat leeft.