OESO: 200 miljard dollar aan subsidies fossiele brandstoffen

Jaarlijks gaat er in de geïndustrialiseerde wereld nog altijd een kleine 200 miljard dollar naar subsidies op het gebruik van fossiele brandstoffen, heeft de OESO berekend. De organisatie heeft 800 subsidies op een rijtje gezet in de 34 aangesloten landen en in China, India, Brazilië, Rusland, Indonesië en Zuid-Afrika. Sinds 2012 is er een kleine vermindering te zien, maar het totaal is nog altijd veel te hoog om de opwarming van de aarde tegen te gaan. „We zijn totaal schizofreen bezig”, aldus de OESO.