Een bananenschil is zo te vinden

De huidige coalitie is klaar; een nieuwe is in zicht, meent Hans Wiegel.

Twee deelnemers aan de Algemene Beschouwingen sprongen er vorige week uit. Strategisch en qua effectiviteit: premier Rutte en fractievoorzitter Van Haersma Buma van het CDA.

Ik heb grote waardering voor de presentatie van Rutte. Urenlang aan het woord. Er zat structuur in zijn verhaal. Elke woordvoerder kreeg het antwoord dat hij verdiende. Meestal keken ze blij, alsof aan hen een prachtige toezegging werd gedaan.

De premier maakte één fout. Een kardinale, want ze raakte ons staatsbestel. Hij sprak over de jihadisten als mens en als premier. Als mens dat deze lieden in Syrië maar beter de dood kunnen vinden. Als premier dat ze voor de rechter moeten worden gebracht. De mens Rutte herhaalde een paar keer zijn eerste tekst. Hij richtte zich via de televisie tot de mensen in het land, van wie hij hoopt dat velen het met hem eens zijn.

Die dubbele pet – mens en premier – kan niet. Rutte is premier; alles wat hij zegt, doet hij in dat ambt. In deze krant werd herinnerd aan oud-minister Nawijn, die – het ging over de doodstraf – ook op persoonlijke titel sprak. Hij werd door toenmalig premier Balkenende terecht gewezen.

CDA-leider Buma, kenner van ons staatsrecht, was de enige die principieel en glashelder afstand nam van het optreden van de mens Rutte.

Buma’s optreden was overigens zeer effectief. Hij steunde de 5 miljard aan lastenverlichting en wist te verhinderen dat andere fracties aan die belastingverlaging kunnen gaan peuteren. Hij wil ook dat de invoering van de jaloeziebelasting losgekoppeld wordt van het totale belastingplan.

Buma zette zo zijn CDA weer in het centrum van de macht. Helder werd ook dat de wil van VVD en PvdA om met elkaar straks verder te gaan regeren, is verdampt. Ook D66 zal dat hebben gezien.

Een nieuwe coalitie is in zicht. Een bananenschil is zo te vinden.

    • Hans Wiegel