‘Geef ouder personeel liever een cursus dan een verlofdag’

Werkgevers vinden het niet belangrijk dat hun oudere werknemers langer doorwerken. Ze vinden hen vaak duur en niet zo productief. Werkgevers hebben ook niet het juiste beleid om hun oudere personeel te motiveren. Dat concludeert pensioenonderzoeksinstituut Netspar in een studie onder 1.400 werkgevers die vandaag uitkomt.

En dat terwijl bedrijven juist iets moeten met hun oudere werknemers. Zij zullen immers nog langer doorwerken – tot 67 jaar in 2021.

Oudere werknemers worden door hun baas nu vooral ontzien in hun werk, met extra verlofdagen en minder taken. Dat motiveert helemaal niet, stellen de onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Wat werkgevers veel minder doen, is het aanbieden van trainingen en cursussen – ze gaan toch weg, wat heb je eraan? Het aantal werkgevers dat scholing aanbiedt aan ouderen nam af van 26 procent tot 17 procent.

Het op cursus sturen motiveert volgens de onderzoekers veel sterker. „Werkgevers moeten hun HR-beleid verschuiven van ontzien naar het op peil houden van kennis- en vaardigheden”, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Andries de Grip, één van de auteurs. „We weten dat gemotiveerde mensen productiever zijn.”

Oudere werknemers zijn vaak iets minder productief, „al zijn ze niet duurder”, zegt De Grip. „De loonpiek ligt bij het 45ste jaar en blijft daarna vrij stabiel.” Bovendien zijn ze gedemotiveerd geraakt door het vooruitzicht dat ze nog lang niet met pensioen kunnen. Een goed scholingsbeleid kan dat gevoel tegengaan. De Grip: „Het maakt de bereidwilligheid om door te werken groter. Niet alleen bij de ouderen, bij iedereen.”