Eigen theater voor De Verleiders?

Bij de theatermakers De Verleiders is het idee ontstaan voor een eigen theater, waar ze hun succesvolle producties kunnen doorspelen na hun tournees. De afgelopen jaren boekten de acteurs - George van Houts, Tom de Ket, Pierre Bokma, Victor Löw en Leopold Witte - succes met hun stukken over de vastgoedfraude, de Aholdaffaire en bankiers. Ook hun producent Inge Bos is bij het idee betrokken om ergens in Amsterdam een eenvoudig theater in containers en met simpel meubilair te openen. (NRC)