Nieuwe grondwet is al direct fel omstreden

Het Nepalese parlement heeft gisteren na jaren van touwtrekken een nieuwe grondwet aangenomen. De oude dateerde nog uit de tijd van de monarchie, waaraan al in 2008 een einde was gekomen. De nieuwe grondwet is echter eveneens omstreden. Bij demonstraties tegen het ontwerp kwamen de afgelopen weken in totaal veertig mensen om het leven. Vooral het feit dat kinderen van alleenstaande moeders en vrouwen die met buitenlandse mannen trouwen niet automatisch recht op de Nepalese nationaliteit hebben, wekte bij velen woede. De kinderen van Nepalese mannen die met buitenlandse vrouwen huwen krijgen die nationaliteit immers wel. Ook vrezen sommige etnische minderheden dat ze minder in het parlement vertegenwoordigd zullen raken door de nieuwe constitutie. (Reuters, BBC)