ACM: we zijn mild voor huisartsen

Huisartsen hoeven niet bang te zijn voor boetes van karteltoezichthouder ACM. De toezichthouder zal zich mild opstellen als huisartsen, fysiotherapeuten of logopedisten de wet overtreden bij samenwerking. Huisartsen zijn dit jaar in verzet gekomen tegen alle regels en eisen die zorgverzekeraars hun opleggen. Zij voelen zich machteloos omdat de mededingingswet hun zou verbieden zich te verenigen in de onderhandelingen met de verzekeraar.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zegt dat er veel misverstanden bestaan over de wetgeving. Volgens hem is die „verkramping” niet nodig. „Zolang de samenwerking goed is voor je patiënten, heb je niets te vrezen.”

De autoriteit kan achteraf boetes opleggen als huisartsen, fysiotherapeuten of logopedisten afspraken maken die niet in het belang zouden zijn van de patiënt. Voortaan krijgen de zorgverleners de kans ongewenst gedrag aan te passen voordat er wordt gestraft. Gisteren publiceerde de ACM haar nieuwe „uitgangspunten”. Zorgverleners blijven wel onder de mededingingswet vallen. „Je mag niet onderling wijken verdelen of collectief een zorgverzekeraar boycotten. Je mag niet vestiging van nieuwe huisartsen tegenwerken.”

De ACM breidt het toezicht op de zorg uit. Ze gaat meer onderzoek doen en gegevens verzamelen.

Deze zomer verbood de ACM voor het eerst een fusie tussen twee ziekenhuizen in de regio Dordrecht omdat de concurrentie te veel zou worden beperkt. Sinds 2004 keurde de toezichthouder de aangemelde 23 ziekenhuisfusies goed.

    • Jeroen Wester