Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Psycholoog De Ruiter weer berispt

Hoogleraar forensische psychologie overtrad als getuige-deskundige in rechtszaak meerdere beroepscodes.

Hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter is opnieuw berispt voor het stellen van diagnoses van personen die ze nooit heeft ontmoet, ditmaal door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ze handelde volgens het instituut in strijd met beroepscodes.

De Ruiter (Universiteit Maastricht) kreeg al vaker tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd. Nu trad ze op als getuige-deskundige in een rechtszaak tegen de van fraude verdachte Haagse advocaat Monique S. Die had voor miljoenen gefraudeerd ten nadele van haar cliënten. Kort na het uitkomen van de fraude in 2013 pleegde haar man, Provinciaal Statenlid (PVV) Jos van Hal, zelfmoord.

Tijdens een zitting zei De Ruiter dat zij er voor „99,9 procent van overtuigd” was dat Monique de fraude niet had gepleegd „als zij niet met Van Hal betrokken was geraakt”. Ze zei dat ze bij Van Hal kenmerken van een psychopaat zag. De Ruiter zei in de zitting ook „dat Van Hal uit een gezin met een schizofrene moeder komt”.

Ze baseerde haar uitspraken in belangrijke mate op de verklaringen van de verdachte en controleerde die niet bij de nabestaanden. Van schizofrenie was volgens de familie geen sprake. De moeder functioneerde volgens hen dertig jaar naar volle tevredenheid als kleuterjuf. Ze dienden vorig jaar een klacht in bij het NIP. De uitspraak is deze week bekendgemaakt.

In mei vorig jaar werd De Ruiter berispt door het Medisch Tuchtcollege in een zaak rond een vechtscheiding. Ze zou toen in een rapport een vermoeden hebben uitgesproken van seksueel misbruik door een vader die ze nooit had gezien. De Ruiter ging tegen de uitspraak in beroep. „Mede gelet op de ernst van de zaak” en gezien het feit dat haar „meermalen tuchtrechtelijke maatregelen zijn opgelegd wegens soortgelijk handelen” is een berisping op zijn plaats, stelt het College van Toezicht van het NIP nu in de uitspraak, in het bezit van deze krant.

De Ruiter zei gisteren de uitspraak nog niet te hebben gezien en kon daarom niet inhoudelijk reageren. Zelf vindt ze dat ze „een adequate forensische rapportage” heeft afgeleverd in de zaak. De Ruiter zegt haar lidmaatschap van het NIP te hebben opgezegd. „Zij kijken met de blik van een behandelaar en snappen niet dat een forensische deskundige een andere taak heeft: het zo goed mogelijk informeren van de rechter.” Ook meent ze dat de verslagen van de griffier van de rechtbank en van de bij het proces aanwezige media onjuist zijn.

Een berisping van het NIP heeft geen direct gevolg voor de beroepsuitoefening, maar wordt wel meegewogen bij behandeling van nieuwe klachten, laat een woordvoerder weten. Het NIP kan ook een lid schrappen. De familie Van Hal had ook een klacht ingediend bij het Medisch Tuchtcollege, maar die werd niet ontvankelijk verklaard omdat de familie volgens het college geen rechtstreekse belanghebbende was.