Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Fed minder geloofwaardig

Ondanks de economische groei en lage werkeloosheid in de VS heeft de Fed de rente niet verhoogd, vanwege de volatiliteit op de markten, vooral in China, en de nog lage inflatie. Begrijpelijk, maar een verhoging was beter geweest. De volatiliteit in de markt niet alleen veroorzaakt door China, maar ook door de onduidelijkheid over de timing en impact van de eerste renteverhoging van de Fed in negen jaar. Door nu niet te verhogen wordt deze onzekerheid alleen maar groter. Ten tweede had de Fed eerder aangegeven de rente dit jaar te gaan verhogen, en alhoewel de meerderheid van de Fed-leden dit ook nog ziet gebeuren, is die kans volgens de markt nu lager dan 50 procent. Met andere woorden, door deze beslissing is de geloofwaardigheid van de Fed aangetast. Het beste scenario is dat de Fed, indien alle indicatoren dat toelaten, de komende weken sterke indicaties geeft de rente te gaan verhogen in december, en het dan ook vervolgens doet.