ACM: huisartsen hebben niets te vrezen

Huisartsen krijgen van de ACM meer ruimte om krachten te bundelen tegen verzekeraars. Wie toch de wet overtreedt, krijgt eerst een waarschuwing.

Huisartsen hoeven niet bang te zijn voor boetes van karteltoezichthouder ACM. De toezichthouder zal zich mild opstellen als huisartsen, fysiotherapeuten of logopedisten onverhoopt de wet overtreden bij samenwerking. Huisartsen zijn dit jaar in verzet gekomen tegen alle regels en eisen die zorgverzekeraars hun opleggen. Zij voelen zich machteloos omdat de mededingingswet hun zou verbieden zich te verenigen in de onderhandelingen met de verzekeraar.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zegt dat er veel misverstanden bestaan over de wetgeving. Volgens hem is die „verkramping” niet nodig. Hij zegt dat er „heel veel” wel mag. „Zolang de samenwerking goed is voor je patiënten heb je niets te vrezen.”

De autoriteit kan tot nu toe achteraf boetes opleggen als huisartsen, fysiotherapeuten of logopedisten afspraken maken die niet in het belang zouden zijn van de patiënt. Voortaan krijgen de zorgverleners de kans om eventueel ongewenst gedrag aan te passen voordat er gestraft wordt. Vandaag publiceert de toezichthouder haar nieuwe „uitgangspunten”.

Wel blijven de zorgverleners onder de mededingingswet vallen. „Je mag niet onderling wijken verdelen of collectief een zorgverzekeraar boycotten. Je mag niet de vestiging van nieuwe huisartsen tegenwerken. Dat is de grens die er gewoon is.”

De ACM breidt het toezicht op de zorg de komende tijd fors uit en verdrievoudigt de omvang van de zorgafdeling. De ACM gaat meer zelfstandig onderzoek doen en gegevens verzamelen. Fonteijn erkent dat de kennis en informatie op dit terrein verbeterd kan worden.

Deze zomer verbood de ACM voor het eerst een fusie tussen twee ziekenhuize, in de regio Dordrecht, omdat de concurrentie te veel beperkt zou worden. Sinds 2004 keurde de toezichthouder alle aangemelde 23 ziekenhuisfusies goed.