Mirjam Hommes, Frankrijk

Leden der Staten Generaal, het verheugt ons zeer uit uw stukken te lezen dat u de term ‘belasting’ hebt vervangen door het woord ‘bijdrage’. Het bewijst dat u, na eeuwen van eerst aristocratische en vervolgens sociale bevoogding, thans alle volwassen burgers als verantwoordelijke medemensen beschouwt die uit eigen beweging bereid zijn bij te dragen aan de kosten die een rechtvaardige samenleving nu eenmaal met zich meebrengt. Uw voornemen om voortaan van iedereen de bij wet vastgestelde en van het inkomen afhankelijke bijdrage, inclusief de persoonlijke voorkeur voor beleidsterreinen, in een openbaar register te vermelden, juich ik dan ook van harte toe.