Livia de Metz, Den Haag

Een groeiend deel van de bevolking verwerft structureel onvoldoende inkomen om van rond te komen, laat staan reserves op te bouwen voor bijvoorbeeld bijscholing, verzekering of pensioen. Dit mag in een beschaafd land als het onze niet voorkomen en zadelt de volgende generatie op met onfatsoenlijk hoge lasten. Wij doen daarom een klemmend beroep op werk- en opdrachtgevers bij de overheid en in het bedrijfsleven om de huidige race-to-the-bottom een halt toe te roepen. Fatsoenlijke beloning en ingrijpende herverdeling van betaalde arbeid zijn zeker ook in hun belang, om onder meer maatschappelijke onrust en een nieuwe recessie te voorkomen.