Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Violet Cotterell, Amstelveen

Velen van u zullen er niet bij stilstaan, maar er is een vergeten groep Nederlanders die een leven lang hard heeft gewerkt en het niet verdient opnieuw vergeten te worden. Voor hun bijdrage aan onze welvaart verdienen zij alle respect. Het zijn de gepensioneerden die de afgelopen crisisjaren tussen 10 en 25 procent hebben ingeleverd. Handhaving van hun koopkracht zal hun vertrouwen in de politiek herstellen en de economie stimuleren. De regering is daarom voornemens om er met belastingmaatregelen voor te zorgen dat ook alle gepensioneerden eerlijk delen in de economische groei. Voorstellen daartoe zullen u binnenkort bereiken.