Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Koningshuis

Wat is de oplossing voor regen? Beperking van regen

De kwestie over de vluchtelingen kwam pas op de helft van de Troonrede kort ter sprake. En van de oplossing wordt Ilja Leonard Pfeijffer ook niet echt enthousiast.

De massale toestroom van Aziaten en Afrikanen naar Europa is de belangrijkste geopolitieke ontwikkeling van deze tijd. We staan op een tweesprong. De vraag is niet de vraag die ons steeds wordt voorgeschoteld, hoeveel van hen echt zielig zijn en hoeveel een beetje nepzielig, hoeveel honderden we goedhartig als wij zijn toelaten tot ons Land van Cocagne en hoe we alle miljoenen anderen tegenhouden. Ze zullen komen en hebben daar het volste recht toe in zoverre de aarde waarop ze hun voeten zetten en de lucht die ze ademen ons allen toebehoren. De vraag is hoe we hen op een menswaardige manier naar de overkant kunnen halen en hoe we hen inzetten om maximaal van hun aanwezigheid te profiteren. Dat is de belangrijkste politieke vraag van dit moment.

Wie in de Troonrede van afgelopen dinsdag op zoek gaat naar een antwoord op deze vraag, moet goed zoeken. Pas op de helft komt het vluchtelingenvraagstuk kort ter sprake. De rede begint met de ondernemers, de export, de groeiende consumptie en aantrekkende bedrijfsinvesteringen. Daarna komen de werkloosheid, de banengroei, de koopkracht en de loonkosten. Daar gaat het dan nog een tijdje over door. Dan komen de woningmarkt en de arbeidsmarkt, vervolgens het persoonsgebonden budget en de verpleeghuizen en daarna het pensioenstelsel en de kinderopvangtoeslag. Daarna komt de Nationale Wetenschapsagenda en dan de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen, de integriteit van het openbaar bestuur, verantwoordelijk burgerschap, de dreiging van een terroristische aanslag en onze eigen veiligheid. En dan pas, als al deze uiteraard zeer gewichtige zaken zijn geregeld, komen de vluchtelingen ter sprake.

Wat is het standpunt van de regering inzake deze ontwikkeling? Het grootste probleem volgens de Troonrede zijn de ‘schrijnende beelden’. Als er maar geen camera’s op stonden, dan was het probleem eigenlijk al half opgelost. Maar helaas moeten ze nu iets. Het werkelijke beleid is een afwachtende houding, zeker gezien het feit dat de beide coalitiepartijen het fundamenteel oneens zijn op dit punt. Maar dat kun je niet zeggen, dus zeg je het ‘duldt geen afwachtende houding’. Dat iets niet geduld wordt, betekent niet dat het in feite niet zo is.

‘De huidige situatie creëert spanningen in Europa.’ Dat is het probleem. Miljoenen ontheemden zijn alles kwijtgeraakt wat ze hadden behalve de hoop om bij ons een bestaan op te bouwen, maar we kunnen ze niet hebben, want we vinden het allemaal een beetje te spannend. We worden er zenuwachtig van. En wat is de oplossing? ‘Beperking van de instroom.’ Hoe creatief! Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht! Wat is de oplossing voor regen? Beperking van regen.

Vervolgens gaat de troonrede gauw verder over de NAVO, de krijgsmacht, militaire missies, en ‘een goed functionerende interne markt’ in Europa.