Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Cultuur

Voor ‘tweede generatie’ is school het belangrijkste

School is de sleutel om hogerop te komen, menen migrantenouders. Het SCP rapporteert vandaag.

Voor migrantenouders is goed presteren van hun kind op school het belangrijkste doel in de opvoeding. Ze hechten, vergeleken met autochtone, ouders minder waarde aan de autonomie van het kind en evenveel waarde aan vaste regels over eten, slapen en uitgaan. Ook zijn migrantenouders bezorgd dat hun kinderen ontsporen, maar ze zoeken niet snel hulp als dat nodig is.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit het vandaag verschenen rapport Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat onderzocht de opvoeding van kinderen tot 18 jaar door ouders met een niet-westerse achtergrond. Turkse Nederlanders zijn de grootste groep, gevolgd door Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders.

Het belang van goede schoolprestaties is terug te voeren op de wens van migrantenouders dat hun kinderen het beter doen in het leven dan zij, zegt onderzoeker Freek Bucx. „Zeker migranten uit de eerste generatie zijn vaak laagopgeleid, konden moeilijk een baan vinden en alleen een woning in de probleemwijken. Ze hopen dat school de sleutel is om hogerop te komen.”

De zorgen van ouders hebben vooral betrekking op verkeerde vrienden, drugs en criminaliteit, maar ook is er angst voor radicalisering. Het verklaart waarom zij meer dan autochtonen zicht willen hebben op wat hun kinderen doen.

Toch weten migrantenouders minder van hun kinderen dan ouders in autochtone gezinnen, aldus Bucx. „De grotere afstand kan te maken hebben met hiërarchie, schaamte of taboes, wat al dan niet voortkomt uit religie.”

Het rapport kan van nut zijn voor beleidsmakers, zegt Bucx. „Het is de stem van migrantenouders en -kinderen, van wie soms het beeld bestaat dat ze school onbelangrijk vinden. Ook de afstand tot hulpinstanties is interessant. Veel migrantenouders zijn bang de regie te verliezen, willen de vuile was niet buiten hangen of hebben wantrouwen na een slechte ervaring van anderen.”