ABN Amro verliest van werknemers

Werknemers van ABN Amro hebben gisteren een rechtszaak gewonnen tegen hun werkgever. De rechter oordeelde dat de 28 voormalige personeelsleden van Fortis die in 2010 werden overgenomen door ABN Amro, nog recht hebben op een ‘werkgeversbijdrage levensloop’ van veertien maanden. Naast deze werkgeversbijdrage moet de bank ook bijna 30.000 euro aan dwangsommen betalen, omdat het steeds weigerde te specificeren waar iedere werknemer nog recht op zou hebben. Na de overname van Fortis werden de ict-medewerkers door ABN uitgeleend aan IBM. Toen ze in 2012 bij ABN Amro kwamen werken, hadden zij volgens de bank geen recht meer op de werkgeversbijdrage die ze eerder bij Fortis kregen. (NRC)