Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Rechtbanken zien afname aantal strafzaken sinds reorganisatie politie

De president van de rechtbank in Amsterdam Henk Naves zegt vandaag in een interview in NRC Handelsblad dat zij moeten “sleuren” om de zittingen van de meervoudige kamer (waar drie strafrechters zitting hebben) en politierechter “goed gevuld te krijgen” met zaken.

Foto ANP / Lex van Lieshout

Rechtbanken zien sinds de reorganisatie van de Nationale Politie een opvallende afname in het aanbod van strafzaken die rechters kunnen behandelen.

De president van de rechtbank in Amsterdam Henk Naves zegt vandaag in een interview in NRC Handelsblad dat zij moeten “sleuren” om de zittingen van de meervoudige kamer (waar drie strafrechters zitting hebben) en politierechter “goed gevuld te krijgen” met zaken. Naves zegt in NRC:

“Misschien is de politie meer bezig met de eigen organisatie dan met de opsporing”. De politie lijkt minder toe te komen aan grote onderzoeken dan in het recente verleden.”

Verminderde instroom van zaken

Desgevraagd zeggen ook woordvoerders van de andere grote rechtbanken deze dalende trend aan strafzaken te zien. “Er is een verminderde instroom van zaken”, zegt een woordvoerster van de Haagse rechtbank. “Ook wij herkennen ons in het beeld dat het zaaksaanbod terugloopt”, zegt een woordvoerster van de rechtbank Utrecht. In Rotterdam zegt de rechtbank dat er “een kleine terugloop” van zaken is.

De constatering is opmerkelijk, omdat de politie tot nu toe steeds heeft gezegd dat het politiewerk niet heeft te lijden onder “de verbouwing”, zoals korpschef Gerard Bouman de reorganisatie noemt. “We presteren beter dan ooit”, zei de baas van de politie op 17 juni in Nieuwsuur. Hij reageerde toen op onderzoek van de politievakbond NPB. Daaruit bleek dat 77 procent van 2.000 ondervraagde agenten zegt dat de politiereorganisatie heeft geleid tot een “fikse verslechtering van de dienstverlening”.

Een woordvoerster van de Nationale Politie zegt dat ze de beweringen van rechter Naves “niet willen weerleggen”, maar ze wijst erop dat “de oplospercentages van misdrijven op peil blijven”.

Politie: afname door daling ciminaliteit

De politie denkt dat de afname van het aantal strafzaken “misschien komt door de daling van de criminaliteit”. Met name de zware criminaliteit zou volgens de politie afnemen.

De Tweede Kamer heeft gisteren bij de Algemene Politieke Beschouwingen uitgesproken dat de plannen om zeven rechtbanken te ontmantelen voorlopig niet moeten doorgaan. Naves noemt de discussie over deze kwestie “achterhaald”. Op termijn kan Nederland volgens hem volstaan met een viertal gerechten. Door de digitalisering is de rechter straks immers “slechts één muisklik van je vandaan”. Toegankelijk genoeg.

Lees vanmiddag in NRC het hele interview met de president van de rechtbank in Amsterdam.