Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Nederlandse staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen

Werknemers die voor 1 januari 2012 door arbeidsongeschiktheid te weinig vakantiedagen kregen toebedeeld, moeten die dagen alsnog vergoed krijgen. Dat heeft de Hoge Raad vanochtend bepaald.

Twee werknemers hadden de zaak aangespannen, omdat de mannen vakantiedagen waren misgelopen doordat de wet voor 1 januari 2012 niet was aangepast aan een Europese richtlijn. Op grond van de destijds geldende Nederlandse wet was de opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid beperkt.

Tot 1 januari 2012 bouwden arbeidsongeschikte werknemers in Nederland alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden dat ze in dienst waren. In de Europese richtlijn hebben werknemers echter een onvoorwaardelijke aanspraak op vakantiedagen over de gehele periode dat ze in dienst zijn, ongeacht of zij arbeidsongeschikt zijn.

In een verklaring laat de Hoge Raad weten:

“Er is beslist dat op de aansprakelijkheid van de Staat voor de te late uitvoering van Europese richtlijnen de gewone aansprakelijkheidsregels van toepassing zijn. Omdat de wet al had moeten zijn aangepast aan de richtlijn, is de Staat verplicht tot vergoeding van de vakantiedagen die de werknemers zijn misgelopen.”

Het ministerie van Sociale Zaken kreeg tot 2013 1200 claims binnen van mensen die het niet eens waren met de afrekening van hun vakantiedagen.