Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Goede sturing of betutteling?

Wat beweegt de Rotterdammers, wat is het gesprek van de dag? Elke week legt NRC betrokken stadsbewoners een actuele stelling voor. Reacties en ook nieuwe stellingen zijn welkom.

De proef is nog maar net begonnen of er zijn al klachten over de nieuwe manier waarop de gemeente Rotterdamse ouderen en gezinnen met een laag inkomen ondersteunt. Zij krijgen op hun Rotterdampas een tegoed dat besteed moet worden aan producten die deelname aan de samenleving bevorderen. De klagers willen zelf kunnen kiezen.

Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid & Economie (Leefbaar): „De wet staat niet meer toe dat gemeenten geld aan minima geven zoals de vroegere toeslagen binnen de bijzondere bijstand. Ondersteuning op een andere manier mag wel mits dat deelname aan de samenleving bevordert. Sinds 1 september ontvangen 6.000 Rotterdamse gezinnen met een laag inkomen bij wijze van proef 250 euro jeugdtegoed op hun Rotterdampas en ruim 3.000 AOW’ers een tegoed van 300 euro per huishouden. Daarmee kunnen ze producten aanschaffen bij aangesloten zaken, waaronder Bruna, Daka Sport, V&D en de Hema. Deze producten moeten binnen de doelstelling van het rijk vallen. Daar mag kritiek op zijn, wij krijgen ook genoeg positieve reacties. In de eerste week verrichten mensen uit de minimagroepen 15.000 transacties ter waarde van 1 miljoen euro. Een aardige impuls voor de lokale economie. Het resultaat van de proef, die loopt tot eind februari, zal blijken uit de evaluatie.”

Henry Koster, onafhankelijk gebiedscommissielid Delfshaven: „De cultuur in Nederland en vooral in Rotterdam is dat je moet pakken wat je pakken kunt. Mensen moeten niet zo zeuren over verkregen rechten. Wees blij en dankbaar dat je überhaupt iets krijgt. Desondanks vind ik het wel erg betuttelend dat een AOW’er met een laag inkomen niet zelf mag beslissen wat hij doet met zijn tegoed. Wat het jeugdtegoed betreft: ik vind het goed dat het aan kindgerelateerde spullen gespendeerd moet worden, maar vraag me wel af wat een kind aan bijvoorbeeld nieuwe voetbalschoenen heeft als moeder zijn voetbaltenue op de hand moet wassen omdat er geen geld is om de kapotte wasmachine te vervangen. Goed dat de proef geëvalueerd wordt, maar ik hoop dat dit gebeurt vanuit het oogpunt van de pashouders en niet vanuit de aangesloten ondernemers.”

Carlos Gonçalves, raadslid en armoedewoordvoerder PvdA: „Het huidige college breekt het armoedebeleid steeds verder af. Daardoor heeft een steeds grotere groep Rotterdammers financiële problemen. Deze minima houden rekening met bijdragen die ze ontvangen, zoals de vroegere toeslagen bijzondere bijstand. Ze weten heel goed hoe ze die het best kunnen besteden. Bijvoorbeeld door er een deel van de huur mee te betalen. Belachelijk om die toeslagen te vervangen door een tegoed waarbij de overheid voorschrijft waaraan deze mensen het moeten uitgeven. Ze willen geld, geen spullen. Daarom hebben we, samen met de SP, gisteravond in een spoeddebat gisteravond aandrongen op onmiddellijke aanpassing van de proef.”

Marco Florijn, landelijk ambassadeur Opnieuw Thuis (platform huisvesting toegelaten vluchtelingen) : „Vanuit Opnieuw Thuis gezien, begrijp ik de kritiek op de proef niet. Elke vluchteling zou blij zijn met een tegoed om via de Rotterdampas spullen te kopen. Verder bemoei ik me als oud-wethouder [sociale zaken, PvdA] niet met het beleid in Rotterdam.”