Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Cultuur

Brieven

illustratie randall enos

Verlossende woorden

Paul Verhaeghe (12/9) vraagt om nieuwe autoriteit in de opvoeding. Ik kan zijn betoog onderschrijven. De discussie zou overigens gebaat zijn bij het gebruik van de juiste woorden. Die zijn in het Nederlands voorhanden.

Een beter woord voor ‘autoriteit’ is ‘gezag’, waarin duidelijker de betekenis zit van ‘iets te zeggen hebben over iets’ naast ‘iets te zeggen hebben over iemand’. Het bijpassende bijvoeglijk naamwoord is ‘gezaghebbend’. Dat heeft gelukkig een heel andere gevoelswaarde dan ‘autoritair’.

Het gaat niet om oude heersertjes. We hebben mensen nodig die verlossende woorden spreken. Woorden waar je naar wil horen.

Correcties en aanvullingen

Antidepressivum

In het artikel Depressiepil helpt pubers niet (17 september, voorpagina) staat dat het antidepressivum paroxetine nog steeds aan kinderen wordt voorgeschreven. De marktregistratie van paroxetine voor kinderen jonger dan 18 jaar is sinds 2004 geschrapt. Voor (jong)volwassenen is het nog op de markt. Psychiaters worden sinds 2004 geacht het niet meer aan kinderen voor te schrijven. Toch gebeurt dat nog sporadisch. Paroxetine hoort tot de klasse van de SSRI’s (antidepressiva). Daarvan is bekend dat ze bij kinderen en jongvolwassenen zelfmoordgedachten opwekken en op zijn hoogst een bescheiden genezende werking hebben. De fout in het artikel is ontstaan doordat de informatie over de Nederlandse situatie was gecheckt bij de beschrijving van de afzonderlijke SSRI’s in het Farmacotherapeutisch Kompas van het Zorginstituut Nederland. Daarbij is over het hoofd gezien dat paroxetine niet aan 7-17-jarigen moet worden voorgeschreven. Informatie over het doorhalen van de registratie van paroxetine voor kinderen staat in de achtergrondparagraaf over antidepressiva.