Rentebrief hoogheemraadschap levert na 367 jaar nog altijd rente op

None
foto Beinecke Library / Yale University

De Amerikaanse universiteit Yale int maandag 136,20 euro rente bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Yale int de rente op een eeuwigdurende obligatielening uit 1648.

De op geitenvel geschreven obligatie is één van de oudste ter wereld die nog rendeert. De 367 jaar oude rentebrief, destijds goed voor duizend gulden, belooft de bezitter omgerekend 11,35 euro per jaar, minimaal eens per vijf jaar te verzilveren. Dat gaat tegenwoordig per bankoverboeking.

Hollandse waterschappen bedachten in de zeventiende eeuw een systeem om privaat geld te lenen voor grote investeringen. Met de obligaties, waarvan Yale er dus nog een bezit, werd indertijd 300.000 gulden geleend om een korte stenen pier, een krib, in de Lek aan te leggen, ter reparatie en bescherming van de dijk.

Yale verwierf de obligatie pas in 2003, voor 24.000 euro, voor haar collectie zeldzame manuscripten. De rentebrief is nagenoeg even oud als de universiteit. De alleroudste obligatie die nog rendeert, ook van een rechtsvoorganger van De Stichtse Rijnlanden, werd in 1593 uitgegeven.