Moraal speelt geen rol

Het zijn niet de grote kwesties van het leven die de mens corrumperen, maar een niet aflatende reeks van alledaagse probleempjes. Dat leert de Bulgaarse film The Lesson, waarin een schooljuf met schulden steeds wanhopiger oplossingen verzint om te voorkomen dat haar huis geveild zal worden. In die zin doet hij denken aan Deux jours, une nuit van de Waalse gebroeders Dardenne. Daarin ging het minder om geld en armoede dan om solidariteit en moraal. Maar hier stelen leerlingen elkaars lunchgeld en heeft de pandjesbaas een hotline met de politie. De film leert je een verwarrend lesje: bedenk na afloop in hoeveel verkeerde beslissingen van de schooljuf je jezelf kon vinden.

    • Dana Linssen