Kritiek Commissariaat op plannen NPO

De toekomstplannen die de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor de zomer heeft gepresenteerd, zijn op veel punten nog te vaag. Zo moet de NPO duidelijker formuleren wanneer zij nog amusement wil uitzenden. Bovendien zijn de spelregels om externe partijen rechtstreeks programma’s te laten verzorgen nog onduidelijk. Ook moeten de financiële plannen nader worden onderbouwd.

Dat stelt het Commissariaat voor de Media in zijn advies over het ‘Concessiebeleidsplan’ van de NPO. Daarin schrijft de omroep wat kijkers, luisteraars en digitale gebruikers kunnen verwachten vanaf 2016. De NPO moet invulling geven aan de hervormingen die staatssecretaris Dekker (Media, VVD) vorig jaar heeft geschetst.

„Onder voorwaarden van een nadere uitwerking geven wij een positief advies”, zegt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat. „Er zijn nog te veel losse eindjes. Het is belangrijk die nu te regelen, voordat de veranderingen bij de publieke omroep ingaan. Dan blijft de omroep pluriform, onafhankelijk en toegankelijk voor iedereen.”

Dekker wil de omroep meer onderscheidend, innovatief en slagvaardig maken. Hij vindt dat de taakopdracht enger moet zijn; minder doen wat ook de commerciëlen doen. De omroepen zouden alleen nog educatie, informatie en cultuur moeten verzorgen.

Morgen komt ook de Raad voor Cultuur met zijn advies. Dekker gebruikt de adviezen voor zijn reactie, die de komende weken wordt verwacht. Ook werkt hij aan een vernieuwde Mediawet.