CBS: werkloosheid blijft stabiel op ruim 600.000

Er zijn nog altijd meer dan 600.000 Nederlanders op zoek naar een baan. De werkloosheid was in augustus nagenoeg gelijk aan die in juli en kwam uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag gemeld. Het CBS telde vorige maand 604.000 werklozen. Dat waren er ongeveer 1.000 meer dan in juli. Bezien over een iets langere termijn is de daling wel ingezet. In een jaar tijd is de werkloosheid gezakt van 7,2 naar 6,8 procent. (ANP)