Willem Holleeder heeft ‘schijn tegen’

Astrid Holleeder wordt nog even niet publiek verhoord. De advocaat van broer Willem betwist haar betrouwbaarheid.

Beeldvorming. Volgens advocaat Stijn Franken speelt die een belangrijke rol als het gaat om zijn cliënt Willem Holleeder. Dat was al zo toen die in 2007 – volgens Franken ten onrechte – werd veroordeeld voor afpersing van een aantal zakenmannen. Nu Holleeder wordt verdacht van moord, speelt dat opnieuw een rol. Franken: „De schijn van het eerste gezicht kan bedriegen.”

Het beeld dat het Openbaar Ministerie (OM) van Holleeder schetst, is volgens de raadsman eenzijdig en gebaseerd op getuigen die Holleeder onmiskenbaar in verband brengen „met zoveel mogelijk liquidaties”.

Afgelopen vrijdag vroeg Franken de rechtbank, bij een tussentijdse toets van de voortgang van de zaak tegen Holleeder, op tal van punten om nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen. Volgens de advocaat is dat nodig om „een compleet beeld” te krijgen van de feiten in de zaak tegen zijn cliënt.

Een van de cruciale getuigen naar wie Franken meer onderzoek wil doen, is Astrid Holleeder, zus van Willem. Zij stelt dat haar broer zeer vertrouwelijke informatie met haar deelde over de gang van zaken in de Amsterdamse onderwereld. Ontkennen dat die gesprekken hebben plaatsgevonden, is geen optie. Astrid heeft, net als haar zus Sonja, opnames van die gesprekken aan justitie verstrekt.

Zo zou Willem Astrid hebben verteld dat Thomas van der Bijl moest worden doodgeschoten, omdat deze kroegbaas met de politie over hem sprak. Dat had Willem volgens Astrid gehoord van corrupte agenten die hem van informatie zouden voorzien.

Het staat vast dat Van der Bijl met de politie over Holleeder heeft gesproken. Over zijn gewelddadige dood bestaat evenmin twijfel. Van der Bijl werd in april 2006 in zijn kroeg geliquideerd. De schutters en de crimineel die hen van informatie en wapens voorzag zijn veroordeeld tot lange straffen. Justitie ziet Holleeder als opdrachtgever van de moord. De vraag die Franken nu oproept: klopt het wel wat justitie stelt op basis van de getuige Astrid Holleeder?

Om Astrids betrouwbaarheid te kunnen controleren, vroeg Franken vrijdag alle opsporingsambtenaren te verhoren die sinds eind 2004 contact hebben gehad met Van der Bijl of op de hoogte waren van de gesprekken met hem. Onder hen zijn in ieder geval zes rechercheurs en toenmalig officier van justitie Fred Teeven.

Het doel van deze serie verhoren? Antwoord op de vraag of de betrokkenen informatie over de geheime gesprekken met Van der Bijl hebben doorgespeeld aan Willem Holleeder of iemand uit zijn omgeving. Daarmee kan volgens Franken worden vastgesteld of de verklaring van Astrid Holleeder op dit punt „een kern van waarheid” bevat of „naar het land der fabelen” moet worden gewezen.

Soortgelijke verzoeken heeft Franken ook gedaan met betrekking tot de moord op Cor van Hout, die begin 2003 werd doodgeschoten. Astrid en Sonja Holleeder, weduwe van Heinekenontvoerder Van Hout, hebben verklaard dat Willem achter die moord zat. Hun broer zou uit geweest zijn op het vermogen van Van Hout.

Om die verklaringen te kunnen toetsen wil Franken dat een onderzoek uit 2007 naar de afhandeling van de erfenis van Van Hout wordt toegevoegd aan het strafdossier tegen zijn cliënt. Saillant detail: Astrid en Sonja Holleeder werden in die zaak als verdachten aangemerkt. Het onderzoek tegen Astrid werd geseponeerd. Sonja heeft een schikking getroffen met justitie waarbi ruim 1 miljoen euro werd betaald in de vorm van achterstallige belasting en een boete.

De rechtbank oordeelde vanochtend dat de onderzoeksrechter moet beslissen over het horen van de agenten in de zaak-Van der Bijl. Het verhoor van Astrid Holleeder zal ook door de onderzoeksrechter worden gedaan, tot zichtbaar ongenoegen van de officier van justitie, die een openbaar verhoor wilde ter zitting. Uit de beslissing van de rechtbank bleek wel dat de zaak in belangrijke mate zal draaien om de betrouwbaarheid van Astrid en Sonja Holleeder. In de beeldvorming zijn dat sterke opponenten.

    • Jan Meeus