Stop de embargofolklore

En weer was de kleur van de jurk van de koningin ongeveer het enige niet van te voren onthulde feit van Prinsjesdag. Voor het overige circuleerden de ‘geheime’ stukken tot en met de complete Miljoenennota massaal voortijdig in de media. Het behoort tot de folklore in de aanloop naar Derde Dinsdag.

Gelaten maar ook geïrriteerd concludeerde premier Rutte afgelopen vrijdag, nadat zelfs delen van de communicatiestrategie van het kabinet waren geopenbaard, niet meer te weten wat hij tegen het aanhoudende lekken kon doen. Van een strafrechtelijk onderzoek ziet hij af. Dit is „even kostbaar als vruchteloos”, schreef Rutte deze week in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Vanuit zijn positie bezien is de ergernis over het lekken begrijpelijk. Het is lastig als anderen met de informatie van het kabinet aan de haal gaan en het kabinet zelf tot zwijgen is gedwongen totdat de stukken officieel aan de Tweede Kamer zijn gepresenteerd. Maar in plaats van telkens onderzoeken hoe het lekken kan worden tegengegaan, ligt het meer voor de hand dat het kabinet nagaat waartoe het geforceerde zwijgen nog dient.

Op de wet kan het kabinet zich in elk geval niet beroepen. De Grondwet schrijft slechts voor dat op Derde Dinsdag „een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid” wordt gegeven. Dat is de Troonrede en er is niets op tegen dat deze traditie met zijn feestelijke aankleding wordt voortgezet.

De rijksbegroting daarentegen is een wetsvoorstel. Een wetsvoorstel wordt zo snel mogelijk geopenbaard nadat in de ministerraad overeenstemming daarover is bereikt. Er is niets op tegen dat met begroting dezelfde weg wordt bewandeld. Integendeel, het is zelfs de logische weg.