Geen bonussen meer

Misha Dol, Bram Cuijpers en Dave van der Kwaak. Zij stellen voor werkgevers extra belasting te laten betalen over te hoge bonussen.

Geachte leden van de Staten-Generaal,

Inmiddels hebben we al tientallen bedrijven langs zien komen, zoals de ING, Heineken of de ABN Amro. Wat deze bedrijven gemeen hebben, is dat ze allemaal buitensporig hoge bonussen uitkeren, of hebben uitgekeerd, aan hun topfunctionarissen ten tijde van een financiële crisis. Ten overstaan van bezuinigend Nederland is dit een raar signaal, waar zeker wat aan gedaan moet worden.

In de toekomst zullen bedrijven een belasting moeten betalen over de bonussen die zij hun werknemers verstrekken. Hoe groter het bedrag, hoe groter het belastingpercentage. Overheidsinstanties zullen gelimiteerd worden door een maximale bonus, die zij in geen geval mogen overschrijden.

Wanneer deze regel ingevoerd wordt, zullen er door bedrijven een stuk minder bonussen worden uitgekeerd. Dit bevordert het werkklimaat binnen bedrijven omdat onderzoek uitwijst dat een kleiner verschil in inkomen tussen de top en de laagste inkomens binnen een bedrijf de prestaties van een bedrijf verbetert.

Mochten er nou toch bedrijven zijn die het nodig vinden om een bonus uit te blijven delen, dan blijven zij over die bonus steeds belasting betalen, waardoor er meer belastinggeld binnenkomt. Met dat geld kunnen de armsten uit de samenleving geholpen worden, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat niet alleen binnen een bedrijf de inkomensverschillen kleiner worden, maar dat de inkomensverschillen in heel Nederland kleiner worden.

Veel voorstanders van de hoge bonussen zullen zeggen dat het idee van een maximale bonus niet kan worden doorgevoerd omdat alle hoge managers dan zullen vertrekken naar andere landen waar wel hoge bonussen verkrijgbaar zijn. Dit argument is echter te ontkrachten aangezien Noorwegen en Zweden, een van de best presterende landen op het gebied van managing, ook zonder grote bonussen werken.

Als deze maatregelen worden doorgetrokken zal het probleem van de hoge bonussen zichzelf dus oplossen. De bedrijven zullen minder bonussen uitkeren en als zij dat nog steeds willen doen, zullen zij daar belasting over betalen waardoor de inkomensverschillen tussen arm en rijk minder groot worden.

    • Misha Dol
    • Bram Cuijpers
    • Dave van der Kwaak