CBS: zzp’ers willen meer werken, de crisis is nog niet voorbij

Eén op de zes zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wil meer werken. Het zijn vooral hoger opgeleiden en vrouwen.

Zzp’ers willen meer werken. Volgens vandaag gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wil één op de zes zelfstandigen zonder personeel (169.000 mensen) meer uren maken. Dit zijn vooral zzp’ers die twaalf tot twintig uur per week werken. Van de ruim een miljoen zzp’ers heeft driekwart geen behoefte aan meer uren. 8 procent wil minder werken.

Het aantal zzp’ers op de arbeidsmarkt is de laatste jaren steeds toegenomen, van ruim 8 procent in 2003 tot ruim 12 procent dit jaar. Zzp’ers hadden door de crisis de laatste jaren minder inkomsten, minder werk en wilden vaker langer werken.

Bijna de helft van de zzp’ers werkt in deeltijd. Dat is iets minder dan bij de werknemers met een dienstverband. 40 procent van de zzp’ers die twaalf tot twintig uur per week werken, willen meer uren maken. Tien jaar geleden was dit nog een kwart. Ook zzp’ers met een baan van minder dan twaalf uur per week willen relatief vaak meer werken.

Over het algemeen zijn het vooral laag- en middelbaar opgeleiden die meer uren willen werken. Bij zzp’ers zijn dit vooral hoogopgeleiden. Bijna 20 procent van hen wil meer werken. Vrouwen willen vaker meer uren maken dan mannen. Dit geldt voor werknemers én zzp’ers en hangt samen met het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken.

Volgens een woordvoerder van het CBS vertellen deze cijfers dat de crisis onder zzp’ers nog niet voorbij is. „Voor de crisis wilde nog één op tien zzp’ers meer werken. Het aandeel van één op zes is nog steeds fors.” Het CBS wil dit geen ‘verborgen werkloosheid’ noemen. „Het is meer underemployment”, aldus de woordvoerder.

Uit de jongste cijfers van het CBS blijkt dat het aantal werklozen in juli daalde tot 603.000 (6,8 procent van de beroepsbevolking). Morgen presenteert het CBS de werkloosheidscijfers voor augustus.