iPad is computer, maar fiscaal maakt ’t niet meer uit

Het gerechtshof in Amsterdam vond van niet, maar de Hoge Raad heeft nu het finale oordeel geveld: een iPad is wel degelijk een computer.

Dat blijkt uit een arrest dat het hoogste rechtscollege vorige week heeft gewezen in een geschil tussen een werkgever en de Belastingdienst.

De fiscus was naar de Hoge Raad gestapt, nadat het Amsterdamse hof vorig jaar had bepaald dat de werkgever al zijn werknemers belastingvrij een iPad mocht verstrekken, omdat de tablet geen computer is maar een communicatiemiddel.

Het hof vond dat het touchscreen van de iPad het gebruik van het apparaat als computer beperkt, zoals bij de invoer van lange teksten. Dergelijke beperkingen spelen niet of nauwelijks een rol bij mobiele communicatie, sms, e-mail of internetbezoek.

De Hoge Raad verwerpt die redenering. Het college weegt de computermogelijkheden van de tablet zwaarder dan de communicatieopties en bevestigt daarmee het vonnis van de rechtbank in Haarlem, die in 2010 in eerste aanleg had bepaald dat de werkgever in dit geval de apparaten niet belastingvrij had mogen geven.

Het arrest van de Hoge Raad is in zoverre achterhaald, dat onder de nieuwe fiscale regels het onderscheid tussen communicatiemiddelen en computerapparatuur is komen te vervallen. (ANP)