Nee, minder vluchtelingen

In Weert komt een asielcentrum. Op een informatieavond wordt geloeid. „Waarom worden ze niet gelijker verdeeld over Nederland?”

Wie screent die Syriërs? Kunnen onze vrouwen straks nog veilig over straat? Waar blijft de privacy in mijn tuin als er steeds asielzoekers langswandelen?

Best mogelijk dat de gemiddelde Nederlander de afgelopen weken meer compassie kreeg met vluchtelingen. Maar bij de meesten van de ruim vijfhonderd Weertenaren die gisteravond afkwamen op een informatieavond in hun stadhuis over de komst van een asielzoekerscentrum heerste ook ongerustheid over het eigen lot.

Een vrouw vroeg of de lagere WOZ-waarde per direct tot een lagere gemeentelijke belasting gaat leiden. Twee daklozen meldden zich met de vraag wat er voor hén wordt gedaan.

Burgemeester Jos Heijmans (D66) benadrukte bij herhaling hoezeer hij iedere mening respecteert. „Actualiteit en humaniteit” maakten dat B en W instemden met de komst van het AZC en maximaal duizend asielzoekers voor maximaal vijf jaar. „Geloof me: ik heb er zelf ook buikpijn van gehad.”

Nog eens 500 mensen extra

De beoogde plek van huisvesting in Weert is de Van Horne Kazerne, tot eind 2014 hét opleidingsinstituut voor onderofficieren van de landmacht in Nederland. „Wrang”, vond een Weertenaar. „Hetzelfde Rijk dat de kazerne tegen de zin van de stad heeft leeggemaakt, komt het nu weer vullen op zijn condities.”

Afgelopen zaterdag kwam staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie) naar de Midden-Limburgse stad met het verzoek om vanwege de snel aanzwellende vluchtelingenstroom voor een korte periode nog eens vijfhonderd mensen extra op te vangen. Nee, zei de Weerter politiek. Voor het normale AZC was de procedure nog gaande: eerst de infoavond van gisteravond en voor vanavond een raadsvergadering.

Een van de vragenstellers vond gisteren dat de regio al genoeg haar best doet met op tien kilometer afstand een aanmeldcentrum in Budel en op vijftien kilometer afstand een AZC in Baexem. „Waarom wordt er niet gelijker verdeeld over Nederland? En wat doet provinciehoofdstad Maastricht waar ze normaal altijd meer willen hebben dan een ander?”

Vanuit de zaal klonk de roep om een referendum. De burgemeester legde uit dat we in Nederland geen volksraadplegingen kennen. „Als u het niet met de door u gekozen volksvertegenwoordigers eens bent, kunt u over drie jaar andere mensen kiezen.”

Vanavond buigt de Weerter gemeenteraad zich over de komst van het AZC. Vanaf morgen komen dan waarschijnlijk de eerste vijfhonderd asielzoekers. „Die liggen nu tijdelijk op veldbedden in een noodopvang in de legerplaats Oirschot, waar ze woensdag uit moeten”, aldus Peter Siebes, bestuurslid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

En de extra vluchtelingenopvang waar Dijkhoff dit weekeinde al op aandrong? „Best mogelijk dat hij volgende week weer belt”, bekende Heijmans. „Nieuwe verzoeken bekijken we onder de omstandigheden van dat moment.”

Een groot deel van de zaal loeit.

    • Paul van der Steen