Gesloten liveblog

Prinsjesdag: meer welvaart, maar ook veel zorgen

De grote vluchtelingenstroom die naar Europa trekt, duldt geen afwachtende houding. Dat zei koning Willem-Alexander vanmiddag tijdens Prinsjesdag in zijn Troonrede. Inmiddels is de koning weer teruggekeerd in Paleis Noordeinde en heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) de miljoenennota aangeboden in de Tweede Kamer. Hij deed dat in de originele koffer die in 1946 voor het eerst werd gebruikt. Volg alle ontwikkelingen rondom Prinsjesdag 2015 hier live.

Wij sluiten af voor vandaag

En met de opbeurende berekeningen van het Nibud sluiten wij dit liveblog af. Het wordt een positief jaar, zo klonk vandaag uit verschillende monden. Maar reden om achterover te leunen is dat zeker niet, want de werkloosheid is voorlopig nog te hoog en de vluchtelingenproblematiek baart zorgen.

Het belangrijkste nieuws nog even op een rij:

  • Koning Willem-Alexander gaf vandaag een zakelijke Troonrede, waarin hij benadrukte dat het economisch beter gaat. Maar ook dat er geen rede is om inspanningen te verkleinen. Want hoewel het aantal banen toeneemt, zijn er nog te veel mensen die geen werk kunnen vinden. Ook toonde de koning zich bezorgd over de vluchtelingencrisis. Daarvoor is geen gemakkelijke oplossing te vinden en een afwachtende houding is volgens hem daarom geen optie.
  • Met zijn verhaal drong de koning volgens onze politiekredacteur Mark Kranenburg direct tot de kern door: de economie. “Heel Nederlands werd geconstateerd dat er nog veel moet gebeuren”, zo stelde Kranenburg. “Opmerkelijk was dat in de Troonrede erkend werd dat het een grote opgave is om de maatregelen goed uit te voeren. Daarover is het kabinet het aflopen jaar vaak op aangevallen.”
  • Vanuit de politiek kwamen overwegend positieve reacties over het optreden van de koning, maar over het kabinetsverhaal dat hij moest vertellen waren veel oppositiepartijen minder positief. Ze vonden dat het kabinet te weinig aandacht besteedde aan de werkloosheid en ook de vluchtelingencrisis tekort deed.
  • Bij het aanbieden van het koffertje met de Miljoenennota en de rijksbegroting stelde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) dat Nederland zich heeft “ontworsteld aan de crisis”. Huishoudens gaan erop vooruit en ook de overheidsfinanciën verbeteren door het economisch herstel, aldus Dijsselbloem.
  • Inhoudelijk kwam er vrij weinig nieuws aan het licht. Het gros van de kabinetsplannen was natuurlijk de afgelopen weken al uitgelekt. Zo verlaagt het kabinet de lasten op arbeid structureel met vijf miljard euro, wordt er meer geld uitgetrokken voor de opvang van vluchtelingen en krijgt Defensie meer te besteden.

Nibud: grootste koopkrachtstijging sinds 2008

Het is voor het eerst sinds 2008 dat zo veel mensen er financieel op vooruit gaan als komend jaar. Tot die conclusie komt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vanmiddag na koopkrachtberekeningen op basis van de Miljoenennota. Voor werkenden met kinderen stijgt de koopkracht volgend jaar het sterkst.

Omgerekend krijgen gezinnen met twee werkende ouders 50 tot 100 euro per maand meer te besteden, zo berekende het Nibud. Bijstandsgerechtigden gaan daarentegen opnieuw een zwaar jaar tegemoet. Ze gaan er weliswaar niet op achteruit, maar ze krijgen ook niet meer te besteden. Bij gepensioneerden tonen de berekeningen een wisselend beeld.

Raad van State: tekort terugdringen noodzakelijker dan lastenverlichting

Niet iedereen kan de lastenverlichting van 5 miljard euro waarderen. Volgens de Raad van State had het kabinet die ruimte beter kunnen gebruiken om het begrotingstekort verder terug te dringen. Het adviesorgaan voor regering en parlement zegt daarover:

“De crisis heeft de afgelopen jaren diepe wonden geslagen. De manoeuvreerruimte om nieuwe schokken op te vangen is aanzienlijk afgenomen, terwijl de onzekerheden en risico's waarmee de groei is omgeven, groot zijn. […] Hierdoor kan achterstallig onderhoud ontstaan dat kan leiden tot pijnlijke maatregelen in de toekomst.”

De belangrijkste plannen op een rij

Vrijwel de gehele inhoud van de Miljoenennota – met daarin de plannen van het kabinet voor volgend jaar - lekte de afgelopen weken al uit. Zo verlaagt het kabinet de lasten op arbeid structureel met vijf miljard euro, wordt er meer geld uitgetrokken voor de opvang van vluchtelingen en krijgt Defensie meer te besteden. Voor wie het overzicht kwijt is hebben we nogmaals de belangrijkste kabinetsmaatregelen op een rij gezet.

Foto ANP / Bart Maat

Foto ANP / Bart Maat

De Miljoenennota voor 2016

Dijsselbloem biedt koffertje aan

Even eerder dan verwacht heeft minister Dijsselbloem zonet het koffertje met de Miljoenennota en de rijksbegroting aangeboden aan de Tweede Kamer. De bewindsman toonde zich redelijk optimistisch over de vooruitzichten voor Nederland. Volgens Dijsselbloem heeft de Nederlandse economie "zich ontworsteld aan de crisis", zo stelde hij vlak voor het aanbieden.

Foto ANP / Martijn Beekman

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën tijdens de presentatie van de Miljoenennota. Foto ANP / Martijn Beekman

Voor het gemiddelde huishouden neemt dit jaar en volgend jaar de koopkracht toe en "dat zorgt voor vertrouwen", stelt Dijsselbloem. Bovendien leidt het herstel ook tot betere overheidsfinanciën. Zo loopt het overheidstekort "flink" terug, waardoor het kabinet volgens de bewindsman extra kan investeren in “enkele maatschappelijke prioriteiten”.

Daarnaast zijn er ook een aantal tegenvallers, waaronder de teruglopende inkomsten uit aardgas. En ook voor de opvang van vluchtelingen is meer geld nodig dan voorgaande jaren. Tot slot baart de hoge werkloosheid Dijsselbloem nog zorgen. Het verlagen van de lasten met vijf miljard euro moet de werkgelegenheid een impuls geven.

Het koffertje wordt zo aangeboden

Nu koning Willem-Alexander en koningin Maxima weer terug zijn in Paleis Noordeinde verschuift de aandacht zich richting de Tweede Kamer, waar minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) de Miljoenennota over een klein kwartier gaat aanbieden. De inhoud van die stukken - voor zover die nog niet is uitgelekt - is een kwartier later online beschikbaar, zo meldt de bewindsman via Twitter.

Twitter avatar J_Dijsselbloem Jeroen Dijsselbloem De #Miljoenennota en alle andere #Pdag2015 stukken zijn om 15.15 uur te downloaden via http://t.co/FpbO3LtDCF

Voor wie nog even wil nagenieten hebben wij de mooiste beelden tot nu op een rij gezet.

[inbeeld]/inbeeld/2015/09/15/het-koffertje-de-hoedjes-en-de-wachtende-oranjefans/[/inbeeld]

GroenLinks: een saai verhaal, maar mooi verteld

Volgens CDA-leider Sybrand Buma ging er echter te weinig aandacht uit naar de vluchtelingenproblematiek, die als “een donkere wolk” boven Prinsjesdag hangt. Buma bewonderde weliswaar de “hele mooie woorden” van de koning, maar wees er ook op dat de PvdA en de VVD het allerminst eens zijn over de aanpak van de vluchtelingenstromen.

Datzelfde vond fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks, die eveneens begon met een compliment aan de koning. Volgens Klaver wist Willem-Alexander een “vrij saai verhaal” toch op een goede manier te brengen. Maar over de politieke plannen was hij minder enthousiast, zo zei hij tegenover de NOS:

“Er wordt gedaan alsof Nederland bestaat uit 17 miljoen koopkrachtcijfers. […] Ik vond het ook erg dat er weinig werd gesproken over vluchtelingen. En dat er gezegd wordt dat we die vooral moeten gaan opvangen in de regio.”

Rutte: ogen niet sluiten voor buitenlandse conflicten

Ook coalitiepartijen PvdA en VVD zien echter in dat er iets moet gebeuren aan de hoge werkloosheid. Want Nederland mag dan zijn teruggekeerd in de economische kopgroep van Europa, maar daarvan profiteert nog niet iedereen, zo stelt premier Rutte tegenover persbureau ANP:

“We zijn er nog niet. De werkloosheid is nog te hoog, het uitvoeren van de verschillende hervormingen moet goed en zorgvuldig gebeuren en we hebben te maken met een onrustige buitenwereld. Buitenlandse conflicten kunnen hun weerslag hebben op onze samenleving. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten.”

Fractievoorzitter Diederik Samsom stelde voor de camera’s van de NOS dat de troonrede dit jaar optimistischer is van toon. En hij vond het goed dat de koning in zijn verhaal meer aandacht besteedde aan “de andere grote thema’s, en niet alleen aan de economie”. Het vluchtelingenprobleem is daar een voorbeeld van, aldus Samsom.

Koning en koningin op bordes Noordeinde

Ruim een uur na vertrek zijn de koning en koningin weer terug bij Paleis Noordeinde. Daar wuifden ze vanaf het balkon naar het massaal toegestroomde publiek. Bij de balkonscène werden Willem-Alexander en Maxima geflankeerd door prins Constantijn en prinses Laurentien.

Foto ANP / Koen van Weel

Foto ANP / Koen van Weel

D66 en SP: koning heeft te weinig oog voor werklozen

Gemengde reacties vanuit de politiek op de Troonrede van koning Willem-Alexander. Zo toonden D66 en de SP zich somber over het feit dat er geen nieuwe plannen werden aangekondigd om het aantal werklozen terug te dringen. Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut hebben de koning en de regering “geen oog voor het andere Nederland”, zo twitterde ze.

Twitter avatar SadetKarabulut Sadet Karabulut De Koning en de zijnen hebben geen oog voor het andere Nederland. Het Nederland van armoede, segregatie, werken zonder loon en dakloosheid.

Twitter avatar SadetKarabulut Sadet Karabulut Terwijl armoede en tweedeling een voedingsbodem voor radicalisering vormen. 'Verantwoordelijk burgerschap' van het kabinet klinkt dan hol.

D66-voorman Alexander Pechtold noemde de Troonrede “wat te somber.” Hij zei daarover tegen persbureau ANP:

“De Troonrede was somber, terwijl het toch beter gaat met de economie. Echt een gemiste kans! Hartstikke mooi dat het beter gaat met Nederland, maar nu moeten we ook snel meer banen creëren voor de 600.000 werklozen.”

Twitter avatar APechtold Alexander Pechtold Troonrede mij wat te somber. Economie trekt aan, glans alleen van kabinet af. Teveel studiegroepjes: werk, pensioen en duurzaam #gemistekans

Twitter avatar fvdstadt Frank van de Stadt #Pechtold op de radio: de #troonrede was een goede samenvatting van de lekken die we tot nu toe hebben gehad. #prinsjesdag2015

'Zakelijke karakter Troonrede is opvallend'

Wat opviel aan deze Troonrede was het zeer zakelijke karakter ervan, zegt onze politiek redacteur Mark Kranenburg in een reactie:

"Een zeer zakelijke Troonrede waarbij de Koning direct tot de kern doordrong: de economie. Het onderwerp waar heel Europa het momenteel heeft, de vluchtelingenstroom, kwam halverwege ter sprake met een stevig statement dat deze geen afwachtende houding duldt."

"Het gaat economisch goed, dankzij de inspanningen van iedereen, maar tegelijk werd een euforische toon vermeden. Heel Nederlands werd geconstateerd dat er nog veel moet gebeuren. Opmerkelijk was dat in de Troonrede erkend werd dat het een grote opgave is om de maatregelen goed uit te voeren. Daarover is het kabinet het aflopen jaar vaak op aangevallen. Ander opvallend punt was dat de koning zei dat de integriteit van de overheid niet ter discussie mag staan."

De volledige tekst van de Troonrede

Wie de Troonrede nog eens wil nalezen, kan elders op onze website terecht voor de volledige tekst.

Koning: geen snelle oplossing voor vluchtelingencrisis

Een groot deel van de Troonrede ging over het buitenland. De koning zei dat terrorisme de sociale cohesie bedreigt en onderling wantrouwen voedt. “We moeten voorkomen dat conflicten in het buitenland een polariserend effect hebben in onze samenleving”, aldus Willem-Alexander.

Over de vluchtelingencrisis zei de koning dat er “geen gemakkelijke, snelle oplossing” bestaat, maar dat een afwachtende houding voor Nederland en Europa geen optie is. De situatie rond de vluchtelingen “vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en verdeling over de lidstaten”, stelde hij.

Koning: het gaat beter, maar niet achterover leunen

Koning is begonnen met het voorlezen van de Troonrede, de derde die hij mag voorlezen. Het gaat in Nederland economisch gezien weer beter, zo begon koning Willem-Alexander zijn verhaal. Maar er is geen reden om achterover te leunen. "Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen", zei hij.

Foto ANP / Lex van Lieshout

Foto ANP / Lex van Lieshout

De koning begon zijn Troonrede met de constatering dat Nederlanders steeds in staat zijn om de bakens te verzetten als de omstandigheden daar om vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien, en met resultaat, aldus de koning. De economische groei is er weer dankzij “de inzet en het doorzettingsvermogen” van werknemers en werkgevers.

Ook stelde de koning zich zorgen te maken over de "verruwing" van de samenleving en de onderlinge omgangsnormen. Hij noemde specifiek geweld tegen agenten en ambulancepersoneel. Willem-Alexander stelde dat het een gezamenlijke opdracht van overheid en burgers is om deze vorm van verruwing tegen te gaan.

Koning komt aan bij de Ridderzaal voor de Troonrede

Na een ritje van een dik kwartier is de Gouden Koets zojuist aangekomen op het Binnenhof. De koning betreedt nu de Ridderzaal, waar hij dadelijk de Troonrede voorleest.

Foto ANP / Remko de Waal

Het Koningspaar arriveert bij de Ridderzaal op Prinsjesdag. Foto ANP / Remko de Waal

Foto ANP / Bart Maat

De gouden koets rijdt op Prinsjesdag voor het Mauritshuis langs. Op het bordes van het museum kijkt prinses Beatrix toe. Foto ANP / Bart Maat

Benieuwd wie daar allemaal nog meer zitten? Bekijk hier een overzicht:

Beeld Rijksoverheid

Beeld Rijksoverheid

De gouden koets is vertrokken naar het Binnenhof

Na het spelen van het Wilhelmus is de gouden koets zojuist vertrokken van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. Daar zal koning Willem-Alexander in de Ridderzaal straks de Troonrede voorlezen. De stoet gaat langs het Noordeinde, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Lange Houtstraat en Plein naar het Binnenhof.

Foto ANP / Koen van Weel

Foto ANP / Koen van Weel

Hightech-outfit voor Bussemaker, Kamerlid in NS-jurk

Minister Jet Bussemaker (onderwijs) draagt vandaag een creatie die ontworpen is door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Studenten en docenten van de faculteit Industrial Design maakten hiervoor gebruik van computermodellen. Haar handtas en hakken zijn 3D-geprint, wat volgens het ministerie een primeur is. Om de jurk te kunnen maken is er een body- en voetscan gemaakt van de minister.

Foto Ministerie van OCW

Foto Ministerie van OCW

Met deze creatie wil Bussemaker ‘de potentie’ van de hightech en creatieve industrie onder de aandacht brengen. Ook voorgaande jaren droeg de minister jurken die werden gemaakt door studenten of scholieren. Zo kwam ze vorig jaar aan in een creatie gemaakt door vakmensen uit het mbo.

Een andere opvallende verschijning vandaag is Kamerlid Carla Dik (ChristenUnie). Zij draagt een jurk die gemaakt is van oude uniformen en leer uit oude dubbeldekkers van de NS. Kledingontwerpster Sabrina Wullur maakte de outfit. De hoed is van conducteurspetten, de ketting een oude conducteursfluit. Hiermee wil Dik ‘de mogelijkheden van recycling’ laten zien.

Twitter avatar NS_online NS online Kamerlid naar Troonrede in jurk van gerecycled NS -materiaal http://t.co/UQZHl2P9sg http://t.co/W72yh4W1hh

'Iemand belemmert mijn uitzicht!'

In de bioscoop of in de Ridderzaal, je loopt altijd het risico dat er iemand pal voor je gaat zitten. Dat overkomt ook Kamerlid Henk Krol (50Plus) vandaag.

Twitter avatar HenkKrol Henk Krol Er zit iemand voor me die het zicht belemmert. Wie is het? http://t.co/x71AqcWl9X

De heren van Financiën op weg naar de Ridderzaal

Niet iedereen is overigens al binnen. Minister Jeroen Dijsselbloem (links) en staatssecretaris Eric Wiebes (beiden Financiën) lopen nog met hun partners over de route naar het Binnenhof.

Foto ANP / Martijn Beekman

Foto ANP / Martijn Beekman

De Ridderzaal loopt langzaam vol

Terwijl veel Kamerleden hun hoed en jurk tonen op het Binnenhof stroomt ook de Ridderzaal inmiddels vol. Kamerleden en genodigden horen daar straks welke boodschap koning Willem-Alexander dit jaar in zijn Troonrede uitspreekt. Onze parlementaire verslaggever Christiaan Pelgrim zit binnen en plaatst tweets vanuit de Ridderzaal.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim In de Ridderzaal verdringen kamerleden en gasten zich voor een foto bij de troon http://t.co/pw6gBEd6qx

Thieme demonstreert tegen handelsakkoord TTIP

Zoals elk jaar gebruikt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren haar ‘jurk’ om een statement te maken. Thieme ging in 2012 al eens gekleed in een militair pak en een patroongordel met wortels, om te protesteren tegen de plezierjacht. Vorig jaar kwam ze in een jurk van bankbiljetten, uit onvrede over de ‘verkooppraatjes’ van het kabinet.

Dit jaar demonstreert Thieme met haar jurk tegen het trans-Atlantische handelsakkoord TTIP.

Twitter avatar JanHoedeman Jan Hoedeman De hele Partij voor de Dierenfractie. Esther Ouwehand fulmineert tegen klimaatbeleid en Marianne Thieme tegen Ttip. http://t.co/mXUylZLcjQ

Thiemes kleding van voorgaande jaren:

Foto ANP / Marcel Antonisse

Foto ANP / Marcel Antonisse

Foto ANP / Olaf Kraak

Foto ANP / Olaf Kraak

Langs de route stroomt het publiek toe

Met nog een klein uur te gaan totdat de Gouden Koets vertrekt is het plein voor Paleis Noordeinde al volgestroomd met toeschouwers. En ook op het Binnenhof staan de vakken voor het publiek al vol.

Twitter avatar AranBade AranBade Langzaam stroomt het plein voor Paleis Noordeinde vol. #Prinsjesdag2015 http://t.co/KjdWmDIc5i

Foto ANP / Sander Koning

Foto ANP / Sander Koning

Overal voeren agenten actie, behalve in Den Haag

Even leek het erop dat de politie ook tijdens Prinsjesdag actie ging voeren voor een betere cao, maar op verzoek van de achterban besloten de bonden om in Den Haag gewoon aan het werk te gaan. In de rest van het land zijn tussen 11.00 en 15.00 uur de politiebureaus vandaag dicht. De bonden willen zo duidelijk maken “hoe boos politiemedewerkers zijn over het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe CAO”. Voor noodhulp komen agenten overigens wel gewoon in actie.

Twitter avatar BeredenPolitie BeredenPolitie We zijn er klaar voor ! Heel veel zin ^bdh http://t.co/iDbYdHJ8oQ

Minister Dijsselbloem ondertekent de Miljoenennota

Het gebruik van het oorspronkelijke koffertje uit 1946 is volgens minister Jeroen Dijsselbloem "een klein symbool van herstel". Want net als in de periode na de oorlog komt Nederland ook nu uit een economisch moeilijke periode. Dijsselbloem benadrukt tegen ANP dat de crisis destijds veel zwaarder was, maar dat het land ook de laatste jaren een periode van "een soort wederopbouw" doormaakte.

Foto ANP / Martijn Beekman

Minister Dijsselbloem is er klaar voor. Hij houdt het originele koffertje vast, dat oud-minister van Financien Pieter Lieftinck voor het eerst gebruikte voor de presentatie van de rijksbegroting en Miljoenennota op Prinsjesdag van 1946. Foto ANP / Martijn Beekman

Foto ANP / Martijn Beekman

Even daarvoor zette Dijsselbloem zijn handtekening onder de rijksbegroting en de Miljoenennota. Foto ANP / Martijn Beekman


Wat is er al bekend en wat kun je nog verwachten?

Veel van de plannen die het kabinet vandaag presenteert kennen we al, doordat de afgelopen weken een hoop Prinsjesdagstukken naar de pers lekten. Een overzicht van wat we al weten en wat er toch nog interessant is aan de dag van vandaag lees je in het stuk 'Alles over Prinsjesdag 2015'.

Regen, met kans op afgewaaide hoedjes

Momenteel schijnt er in Den Haag nog een waterig zonnetje, maar in de loop van de dag wordt het weer minder. Volgens Weeronline gaat net na de middag regenen en wordt het niet warmer dan een graad of 17. Bovendien staat er vandaag een stevige wind in de Hofstad. Goed vasthouden die hoedjes dus.

Het eerste hoedje op het Binnenhof waait al af! Hoe gaat dat straks?? #prinsjesdag2015 #prinsjesdag #hvnl pic.twitter.com/poohPm5N6S

— Ivo van der Bruggen (@IvoHVNL) September 15, 2015


De jaarlijkse hoedjesparade begint

Jaarlijks is het op de derde dinsdag van september een hoedjesparade op het Binnenhof. In 1977 zette Erica Terpstra de trend, inmiddels dragen bijna alle vrouwelijke politici een hoed. De eerste foto’s druppelen binnen.Twitter avatar LeaBouwmeester Lea Bouwmeester Samen met onze dochter #prinsjesdag. Ze gaat met peuters zwaaien naar de koets. Dus een passend #hoedje & #kroontje http://t.co/FMhGywWyj3

Twitter avatar JanHoedeman Jan Hoedeman #cda op weg naar Grote Kerk, kamerlid Hanke Bruins Slot voorop. #prinsjesdag traditie http://t.co/HlarbODYUE

Ook de Staphorster vrouwen maken weer hun opwachting

Andere vaste bezoekers op Prinsjesdag zijn de Staphorster vrouwen die elk jaar in klederdracht langs de route staan. Ze deden dat voor het eerst in 1999 en hebben daar sindsdien een terugkerend uitje van gemaakt. In het verleden gingen er wel eens meer dan honderd mensen mee. Dit jaar zijn het er volgens Nieuws.nl iets meer dan zestig.

 a

Foto ANP / Remko de Waal.

Twitter avatar JDAlssema Joop Alssema Eerst even koffie drinken in De Meern. http://t.co/GV7nzPulAS


Dijsselbloem gebruikt het oorspronkelijke koffertje weer

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) neemt vanmiddag zijn stukken mee naar de Tweede Kamer in een ander koffertje dan gebruikelijk. Hij gebruikt het ‘oerkoffertje’ waarmee in 1946 de traditie ontstond dat de stukken in een koffertje aan de Kamer werden aangeboden. Dat koffertje werd in 1964 vervangen door een nieuwer exemplaar en werd vanaf dat moment elk jaar gebruikt. Tot dit jaar.

Het koffertje is inmiddels aangekomen op het ministerie van Financiën, schrijft Simone Boitelle, directeur communicatie van het ministerie, op Twitter. Die kwam voor Prinsjesdag uit het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam.

Twitter avatar simoneboitelle Simone Boitelle Het Koffertje is gearriveerd met zijn eigen entourage. Bijna klaar om uit te pakken! #pdag2015 http://t.co/sYtC7sbh96

Voorlopige laatste rit van de Gouden Koets

Voor de vaste toeschouwers langs de route - maar ook voor wie er voor het eerst komt kijken - is het voorlopig de laatste keer dat ze met Prinsjesdag de Gouden Koets zien. Het voertuig wordt de komende drie tot vier jaar namelijk gerenoveerd. De koning en koningin rijden de komende edities daarom in de glazen koets, die pas net weer rijklaar is na een lange opknapbeurt. Overigens is de glazen koets (1826) veel ouder dan de gouden variant, die in 1898 door de Amsterdamse burgerij aan koningin Wilhelmina werd geschonken.

De Gouden Koets kent overigens een lange historie van controverse, zo schreef Kees Versteegh vanmorgen in nrc.next. Lees dat verhaal hier.

De allereerste fan: veilig om hier op tijd te zijn

De eerste toeschouwer die alvast een plekje kwam bezetten is Oscar Meijer, die al rond 6.00 uur vanochtend bij Paleis Noordeinde stond. Voor Meijer - gehuld in een trui van oranje wol - is het de 33ste keer dat hij de Gouden Koets ziet passeren. Zo vroeg opstaan is misschien een beetje overdreven, zo zei de Oranjefan vanmorgen tegen RTL Nieuws:

"Maar ik vind het fijn en veilig om hier op tijd te zijn en een plekje te hebben. En als ik eenmaal wakker ben dan kan ik verder toch niet meer slapen, dus dan wil ik hier staan. "

De eerste Oranjefans wachten al

Al ver voordat de Gouden Koets vanmiddag naar het Binnenhof vertrekt staan de eerste Oranjefans al langs de route. Bij Paleis Noordeinde, waar de stoet vertrekt, stonden volgens persbureau ANP al rond 7.00 uur te wachten. Ondertussen wordt nog snel de laatste hand gelegd aan het klaarmaken van de route.

Foto ANP / Sander Koning

Foto ANP / Sander Koning

Foto ANP / Sander Koning

De gemeente Den Haag maakt de route fietsenvrij. Foto ANP / Sander Koning

Foto ANP / Sander Koning

Een stratenmaker klust nog snel aan de straat voor het Binnenhof. Foto ANP / Sander Koning