Inuit delven onderspit in strijd over handel in bont

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: zeehonden en handtassen.

Foto Thinkstock

Een zware nederlaag voor de Inuit, anders valt de uitkomst van de rechtszaak die zij tegen de Europese Commissie hebben aangespannen niet te noemen. De inheemse bevolkingsgroep – vooral woonachtig in de arctische gebieden in Midden- en Noordoost-Canada, in Alaska, op Groenland (Denemarken) en in delen van Rusland – verloor begin deze maand op alle fronten haar strijd tegen de stringente beperkingen die sinds 2009 in Europa gelden voor de invoer van en handel in zeehondenproducten, zoals bont.

De Inuit, vertegenwoordigd door een twintigtal jagers op zeehonden en handelaren in zeehondenproducten, vochten de maatregelen van meet af aan aan. De invoerbeperkingen zouden buiten alle proporties zijn en neerkomen op schending van de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Inheemse Volkeren (uit 2007).

Het Hof van Justie van de Europese Unie, dat een definitief oordeel velde over de jarenlange twist tussen de Inuit en Brussel, veegde beide argumenten van tafel. De destijds bestaande verschillen tussen de EU-landen rond de invoer van zeehondenproducten rechtvaardigen alleszins een verordening die deze lappendeken voor de hele EU gelijktrekt, aldus het Hof.

Dat die handel qua omvang niet zoveel (meer) voorstelt, betekent volgens het Hof niet dat de Europese Unie zich afzijdig dient te houden als versnippering van de Europese markt op de loer ligt door sterk uiteenlopende nationale handelsvoorwaarden.

In de genoemde VN-resolutie staat onder andere dat lidstaten zullen overleggen met betrokken inheemse volken voordat zij maatregelen nemen die op hen van invloed zijn.

Het Europees Hof concludeert dat uit de resolutie „geen volkenrechtelijk bindende rechtsregels” kunnen worden afgeleid, die de Europese wetgever zou kunnen hebben geschonden bij de afkondiging van een verregaand verbod op het op de Europese markt brengen van zeehondenproducten. Daarmee was de nederlaag voor de Inuit compleet.

    • Joop Meijnen