In het midden

Vul in en ontdek wie of wat er midden in het nieuws staat © Studio Steenhuis

Horizontaal: 1. Snijvlak 6. Houden zwijgers op elkaar 9. __ et labora 10. Dubbele punt 12. Roemer-city 14. Club uit Tottenham 17. Joop van den __ 18. Vervelend orgaan 22. Duitse riviereend 23. Brengt James en Martin bij elkaar 24. Geeft een vermogen aan 26. Sharon of Joss 27. Hebben het grootste vermogen 29. Stripjongen 30. Hier, maar dan in Frankrijk 31. Halfbloed 32. Die Dumoulin __ lekker door

Verticaal: 1. Gaat in een boogje 2. De wijde wereld in 3. Volgt Felix op 4. Zit nogal eens in een snor 5. Opstapje 6. Uitermate succesvolle crimineel 7. Hooggelegen groeiplek 8. Won de Louis d’Or 11. Past voor haag of rondje 13. Kun je met twee maten doen 15. Forse hoeveelheid vocht 16. Met alle __ 19. Zuurdeeg 20. Is Contador van Aru 21. Van een merk voorzien 23. Heet tegenwoordig Master 25. Zitplaats voor kinderen 28. Advies voor de bediening

Oplossing puzzel 14 september. Horizontaal: 1. WARHOL 5. PRIJSJE 9. OUDE 10. SP 11. ENGERD 13. ZAAK 15. KEI 16. LIBRIJE 21. EGGE 23. ACE 25. ZULU 27. ARRESTEN 29. ET 30. USHI 31. SNEEUW 32. ODESSA Verticaal: 1. WEEK 2. REGIO 3. OORLOG 4. LUDI 5. PETRA 6. IJSZEE 7. SPA 8. EIK 12. NEHRU 14. ALICE 17. BNERS 18. IJLHEID 19. MEUTE 20. DATES 22. GAUW 24. ENYA 25. ZUS 26. LEE 28. RHO

In het midden: HOMO NALEDI