Geen akkoord EU-ministers over verdeling van vluchtelingen

De Europese Unie is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een onderlinge spreiding van asielzoekers. Na een dag onderhandelen hebben de verantwoordelijke Europese bewindslieden geen „politiek akkoord” kunnen sluiten, zo liet staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie, VVD) gisteravond weten. Een grote meerderheid van de lidstaten wil 120.000 asielzoekers opnemen, maar er is geen „unanimiteit over dit cruciale punt”, aldus Dijkhoff.

Over de spreiding van 40.000 mensen waren de bewindslieden het wel eens. Ook het voorstel van de Europese Commissie om asielzoekers verplicht te spreiden over de lidstaten, kan rekenen op voldoende steun. Het verzet van enkele Midden- en Oost-Europese landen tegen gedwongen spreiding werd op het overleg in Brussel niet gehonoreerd. De meerderheid verwierp hun bezwaren. De landen in Midden- en Oost-Europa kregen onvoldoende steun om hun verzet te kunnen volhouden.

Hongarije sluit nu ook de grens

In Midden-Europa worden intussen nieuwe barrières opgeworpen.

In Hongarije, waar sinds vannacht een strengere wet van kracht is die asielverzoeken moeilijker maakt, overweegt de regering om de noodtoestand uit te roepen. Premier Orbán kondigde tevens aan dat hij mensen, die geen recht hebben op een vluchtelingenstatus, naar Servië worden teruggestuurd. Servië is volgens hem veilig.

De Hongaarse regering heeft ook de grens met Servië versterkt met 15.000 politieagenten. Het luchtruim is er gesloten, enkele spoorwegovergangen zijn versperd en gehelmde politie te paard patrouilleert er langs de met prikkeldraad afschermde grens.

De UNHCR, vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, heeft Hongarije gisteren bekritiseerd. De UNHCR toonde zich „zeer bezorgd dat het asielrecht wordt beperkt”.

De regering in Oostenrijk heeft legereenheden gestuurd naar de grens met Hongarije. Ze volgt daarmee het Duitse voorbeeld. Ondanks de grenscontroles in Zuid-Duitsland zijn gisteren nog steeds honderden asielzoekers Beieren binnengekomen.

De Koninklijke Marechaussee in Nederland voert de komende tijd het aantal controles in de grensstreek op. Volgens Dijkhoff is „dit een methode om snel te zien of de stroom zich verplaatst naar Nederland. Op deze manier proberen we mensensmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen.”

    • NRC