Meer selectie bij studies

Steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs stellen extra eisen aan toelating tot bachelor- en masteropleidingen. De Keuzegids voor het hoger onderwijs telt inmiddels 262 hbo-opleidingen met een vorm van selectie aan de poort (totaal 1.000) voor toelating. Bij het wetenschappelijk onderwijs zijn dat 70 van de 400 bacheloropleidingen. Ook heeft rond de 80 procent van de 1.200 masteropleidingen een procedure waarin wordt besloten of een student al dan niet wordt toegelaten. „Als je overstapt, willen de nieuwe opleidingen je vakken zien. Meteen ook een cijferlijst. En regelmatig ook de motivatie erbij”, zegt Marie-Louise Schonewille van de Keuzegids. „We zien enorme groei.”

    • NRC