Meer selectie in hoger onderwijs

Steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs stellen extra eisen aan toelating tot bachelors en masters. De Keuzegids voor hoger onderwijs telt inmiddels 262 HBO-opleidingen (op een totaal van 1.000) die dat doen. Bij universiteiten gaat het om 70 van de 400 bachelors-opleidingen. Ook heeft ongeveer 80 procent van de 1200 masters-opleidingen aan de universiteit een procedure waarin op individueel niveau wordt besloten of een student al dan niet wordt toegelaten. Een wetswijziging heeft selectie voor de masters vanaf vorig jaar gemakkelijker gemaakt.

Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) zegt dat ze zal ingrijpen als de toegankelijkheid wordt bedreigd. „Het gaat hier ook om selectie op specifieke kwaliteiten, zoals voor de theaterschool, de pabo of voor Engelstalige opleidingen”, aldus Bussemaker. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt dat selectie „laatbloeiers” uitsluit. Sara Spano van de landelijke studentenvakbond heeft bezwaar maar krijgt nog weinig klachten van studenten „omdat er nog redelijk wat uitwijkmogelijkheden zijn.” VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg wijst op de Commissie Veerman in 2010 die selectie nodig vond voor meer verscheidenheid in opleidingen.

    • Maarten Huygen