‘Besluit over opvang Guantánamo-gevangenen pas na sluiting’

Ingang van Kamp 5 en Kamp 6 van Guantanamo. Foto AP / Ben Fox

Het kabinet wil pas een besluit nemen over het Amerikaanse verzoek om gedetineerden uit Guantánamo Bay op te vangen, als de Amerikaanse regering stappen zet richting sluiting van de omstreden gevangenis. Het kabinet vindt het daarnaast van belang dat de gevangenen eerst berecht worden, schrijft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) vandaag na vragen van Eerste Kamerleden, meldt nu.nl.

Berechting is van belang, omdat het uitblijven van een eerlijk proces “een smet” is voor de rechtsstaat en de internationale rechtsorde. Hij schrijft volgens nu.nl:

“Het kabinet is van mening dat alle gedetineerden recht hebben op berechting overeenkomstig internationale standaarden of vrijgelaten dienen te worden indien hen niets ten laste kan worden gelegd.”

Tussen wal en schip

De Verenigde Staten hebben Nederland meermaals gevraagd onderdak te bieden aan twee gevangenen uit de op Cuba gelegen Amerikaanse gevangenis die voor vrijlating in aanmerking komen. De sluiting van het detentiecentrum voor terreurverdachten was in 2008 een verkiezingsbelofte van president Obama, maar het Congres verbiedt het opnemen van ex-gedetineerden uit Guantánamo op Amerikaans grondgebied. Dat verklaar het verzoek aan andere landen, waaronder Nederland.

De huidige situatie in het Congres zorgt er volgens Koenders voor dat de gevangenen “tussen wal en schip” vallen. Hij wil dat de regering van president Obama eerst een oplossing vindt.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer liet weten deze zomer tegen opvang van de twee gevangenen uit Guantánamo te zijn. Senatoren van de PvdA, D66, GroenLinks en Christenunie drongen er echter op aan de twee gevangenen om humanitaire redenen op te nemen. Senatoren Nico Schrijver (PvdA, hoogleraar internationaal publiekrecht) en Hans Franken (CDA, emeritus hoogleraar informatierecht) hielden in juni in een interview met NRC een pleidooi om de VS te helpen bij sluiting. Zo zei Schrijver:

“We zijn verdorie bijna zeven jaar verder na Obama’s aankondiging dat hij Guantánamo wilde sluiten. Natuurlijk is het zo dat de Amerikanen dit over zichzelf hebben afgeroepen door met het onmogelijke systeem van Guantánamo Bay te komen, maar nu kies ik voor de mensenrechtelijke kant.”

    • Laura Klompenhouwer