Werkloosheid niet lager ondanks 5 mld.

De aangekondigde lastenverlichting van 5 miljard euro leidt op korte termijn niet tot een extra daling van de werkloosheid, zo heeft het Centraal Planbureau (CPB) in zijn jaarlijkse Macro Economische Verkenning (MEV) berekend.

De economie groeit door de lastenverlichting volgend jaar weliswaar met 0,2 procentpunt extra, maar meer mensen bieden zich op de arbeidsmarkt aan omdat werken meer lonend wordt. Veel fiscale voordelen komen alleen terecht bij mensen met werk. Door lagere belastinginkomsten neemt het begrotingstekort de komende twee jaar met 0,6 procentpunt toe (4 miljard euro). Dit jaar komt de werkloosheid volgens het CPB uit op 620.000, volgend jaar op 605.000.

De MEV en de Miljoenennota van het kabinet zijn in bezit van deze krant. De documenten worden op Prinsjesdag (dinsdag) officieel openbaar.

In de Miljoenennota roept minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) ondanks de economische opleving op tot voorzichtigheid. „De werkloosheid is nog te hoog en daalt te langzaam.” En nog niet iedereen profiteert van de opleving. Het kabinet repareert „de koopkracht met specifieke maatregelen, zodat alle groepen kunnen profiteren van de verbeterende economie”, aldus Dijsselbloem.

Ondanks de spanningen op financiële markten in China en de vluchtelingencrisis heeft het CPB de verwachtingen voor 2016 nauwelijks aangepast in vergelijking met de concept-MEV van vorige maand. De voor volgend jaar verwachte economische groei blijft 2,4 procent, het begrotingstekort komt volgens de uitgelekte MEV uit op 1,4 procent, dat was 1,5 procent.

Ook de staatsschuld valt mee: die komt volgens de meest recente cijfers uit op 64,5 procent van de economie, tegen 65,3 procent in de eerdere prognose. Dit jaar komt de schuld nog uit op 66,4 procent. De daling is het gevolg van hogere economische groei, het lagere tekort en de verwachte privatisering van ABN Amro.