Weet u de antwoorden?

1 Wat hebben de vluchtelingen nu nodig?

2 Begrijpen gewone mensen het probleem beter dan politici?

3 Moeten de vluchtelingen dankbaar zijn voor alle schoenen en knuffels die voor hen worden ingezameld?

4 Moeten we niet ook schoenen en knuffels inzamelen voor onze eigen dak- en thuislozen?

5 Is het niet te makkelijk om de vorige drie vragen met ja te beantwoorden?

6 Wat hebben de vluchtelingen nu nodig?

7 Is gelukzoeker een scheldwoord?

8 Of is een economische vluchteling iemand die het kapitalisme serieus neemt?

9 Zorgen de ontberingen onderweg ervoor dat alleen de sterkste en dus beste arbeidskrachten Europa bereiken?

10 Wat hebben de vluchtelingen nu nodig?

11 Als we hier getuige zijn van het falen van Europa, waarom willen al die mensen dan juist hiernaartoe?

12 Kunnen we echt van een grote volksverhuizing spreken?

13 En hoe liep de vorige af voor het Romeinse Rijk?

14 Is het terecht of juist kleingeestig om voortdurend de arme Oost-Europese landen te verwijten dat zij zo weinig vluchtelingen opnemen?

15 Wie heeft Viktor Orban eigenlijk tot de EU toegelaten?

16 Waarom nemen de rijke Golfstaten geen vluchtelingen op om voetbalstations te bouwen in plaats van arbeiders uit Azië?

17 Krijgen de vluchtelingen uit Syrië heimwee als ook in Duitsland hun onderkomen in brand wordt gestoken?

18 Wat hebben de vluchtelingen nu nodig?

19 Waarom zetten we wel vliegtuigen in om vluchtelingen die niet mogen blijven terug te sturen, maar niet om vluchtelingen die wel mogen blijven op te halen?

20 Halen we met vluchtelingen ook terroristen binnen, of zijn die juist al vanuit onze steden in omgekeerde richting onderweg?

21 Hebben vluchtelingen die door oorlog en geweld getraumatiseerd zijn het recht om eerst even op adem te komen, of moeten ze meteen met hun andere cultuur de Nederlandse samenleving verrijken?

22 Kunnen vluchtelingen die onze taal niet spreken, herkennen of er vóór of tégen hen wordt gedemonstreerd?

23 Hoe integreren Nederlanders in het buitenland eigenlijk?

24 Wat is Nederlands?

25 En Anne Frank, kwam die uit Nederland?

26 Waarom mag je Anne Frank niet in een discussie als deze betrekken, als nieuwkomers wel moeten weten wie zij is?

27 Het maken van een gevaarlijke reis om elders je geluk te zoeken, getuigt dat niet juist van de VOC-mentaliteit die we hier zo nodig hebben?

28 En wat zochten Nederlandse emigranten in Canada en Nieuw-Zeeland anders dan het geluk?

29 Wat hebben de vluchtelingen nu nodig?

30 Wat vinden ze in de regio eigenlijk van opvang in de regio?

31 Als de vluchtelingen wel in de kassen in het Westland willen werken, en onze eigen werklozen niet, wat zegt dat dan?

32 Waarom geeft Felix Rottenberg geen interview over vluchtelingen?

33 Zeg, hebben we het in het internettijdperk nu echt nog over grenzen en territoria?

34 Als je een vluchteling bevriendt op Facebook, moet je hem dan ook helpen?

35 Wat hebben de vluchtelingen nu nodig?